نرم‌ افزار دریافت و پرداخت

نرم‌ افزار دریافت و پرداخت

نرم‌ افزار دریافت و پرداخت ERP

 

نرم‌ افزار دریافت و پرداخت

این ماژول به شما اجازه می دهد که تراکنش های نقدی خود را با مشتریان، تامین کنندگان، بانک ها و سایر ذینفعان ثبت، پیگیری و گزارش دهید. شما می توانید با استفاده از این ماژول، فاکتورهای خرید و فروش، رسیدهای پرداخت و دریافت، چک های در جریان و برگشتی، حواله های بانکی و سایر سندهای نقدی را ایجاد، ویرایش و تایید کنید. همچنین شما می توانید با استفاده از این ماژول، بودجه نقدی خود را برنامه ریزی، پیش بینی و کنترل کنید.

ارتباط نرم افزار دریافت و پرداخت با سایر ماژول ها

این ماژول با سایر ماژول های سیستم ERP به صورت دو طرفه ارتباط دارد. به عنوان مثال:

  •  با ماژول حسابداری: تمام تراکنش های نقدی که در این ماژول ثبت می شوند، به صورت خودکار در دفاتر حسابداری منعکس می شوند. بنابراین، شما نیازی ندارید که سندهای نقدی را دوباره در حسابداری ثبت کنید.
  •  با ماژول فروش: شما می توانید با استفاده از این ماژول، فاکتورهای فروش را صادر کنید و پرداخت های دریافت شده را با آن ها تطبیق دهید. همچنین شما می توانید با استفاده از این ماژول، گزارشات مالیات بر ارزش افزوده (VAT) را تهیه کنید.
  •  با ماژول خرید: شما می توانید با استفاده از این ماژول، فاکتورهای خرید را دریافت کنید و پرداخت های صورت گرفته را با آن ها تطبیق دهید. همچنین شما می توانید با استفاده از این ماژول، گزارشات حساب های پرداخت نشده (AP) را تهیه کنید.

گزارشات کاربردی ماژول دریافت و پرداخت

این ماژول به شما امکان می دهد که گزارشات مختلفی را از وضعیت جریان نقدی خود بگیرید. برخی از این گزارشات عبارتند از:

  •  گزارش جریان نقدی: این گزارش به شما نشان می دهد که در یک دوره زمانی مشخص، چه مقدار نقد وارد و خارج شده است. شما می توانید این گزارش را بر اساس منابع و مصارف نقدی، بر اساس فعالیت های عملیاتی، سرمایه گذاری و تأمین مالی، یا بر اساس پروژه ها و مراکز هزینه تهیه کنید.
  •  گزارش حساب های دریافت نشده (AR): این گزارش به شما نشان می دهد که چه مقدار از فروش خود را هنوز دریافت نکرده اید. شما می توانید این گزارش را بر اساس مشتریان، فاکتورها، سنوات، وضعیت پرداخت، یا بر اساس پروژه ها و مراکز هزینه تهیه کنید.
  •  گزارش حساب های پرداخت نشده (AP): این گزارش به شما نشان می دهد که چه مقدار از خرید خود را هنوز پرداخت نکرده اید. شما می توانید این گزارش را بر اساس تامین کنندگان، فاکتورها، سنوات، وضعیت پرداخت، یا بر اساس پروژه ها و مراکز هزینه تهیه کنید.

با استفاده از ماژول دریافت و پرداخت در سیستم ERP، شما می توانید جریان نقدی خود را به صورت کارآمد و دقیق مدیریت کنید. این ماژول به شما کمک می کند که درآمدهای خود را بهبود ببخشید، هزینه های خود را کنترل کنید، روابط خود با ذینفعان را تقویت کنید و تصمیمات بهتری بگیرید.

موارد مرتبط:

خانه ، Microsoft Dynamic ، ERP ، بهترین نرم افزار ERP

پیمایش به بالا