انتخاب فرایند تولید

انتخاب فرایند تولید

انتخاب فرایند تولید

عوامل مؤثر بر انتخاب فرآیند تولید:

پیش از انتخاب فرآیند تولید، باید به عوامل زیر توجه شود:

  •  تأثیر حجم / تنوع:

این یکی از ملاحظات اصلی در انتخاب فرآیند تولید است. هنگامی که حجم پایین و تنوع بالا است، فرآیند گسسته مناسب‌ترین است و با افزایش حجم و کاهش تنوع، فرآیند پیوسته بهتر است مورد استفاده قرار گیرد. شکل زیر نشان‌دهنده انتخاب فرآیند تولید به عنوان یک تابع از حجم و تنوع است.

  • ظرفیت کارخانه:

حجم فروش پیش‌بینی شده، عامل کلیدی برای انتخاب بین فرآیند دسته‌ای و خط تولید است. در صورت پردازش خطی، هزینه‌های ثابت به طور قابل توجهی بیشتر از هزینه‌های متغیر هستند. برعکس، در فرآیند دسته‌ای، هزینه‌های ثابت کمتر از هزینه‌های متغیر هستند، بنابراین در حجم کمتر، نصب و نگهداری فرآیند دسته‌ای ارزان‌تر است و در حجم بیشتر، فرآیند خط اقتصادی می‌شود. که مدل های برنامه ریزی تولید این دو بسیار متفاوت است.

  • زمان تأخیر:

فرآیند پیوسته به طور معمول منجر به تحویل سریعتر نسبت به فرآیند دسته‌ای می‌شود. بنابراین، زمان تأخیر و سطح رقابت، مطمئناً بر انتخاب فرآیند تولید تأثیر می‌گذارند.
انعطاف‌پذیری و کارآیی: فرآیند تولید باید به اندازه کافی انعطاف‌پذیر باشد تا به تغییرات پیش‌بینی شده سازگار شود و حجم تولید باید به اندازه کافی بزرگ باشد تا هزینه‌ها کاهش یابد.

کارآفرینان و کسب و کارهای کوچک به دلیل حجم کم تولید و سرمایه‌گذاری کم، معمولاً فرآیند دسته‌ای را انتخاب می‌کنند. این انتخاب عموماً به دلیل هزینه کمتر و کارآیی بیشتر نسبت به فرآیند پیوسته است.

همچنین، پس از انتخاب فرآیند تولید، کارآفرین باید به کنترل تولید و برنامه ریزی تولید  (PPC) توجه کند. PPC یک فرایند مهم در مدیریت تولید و برنامه ریزی تولید است که به کارآفرینان کمک می‌کند تا فرآیند تولید را بهینه‌سازی کنند و بهترین استفاده را از منابع خود داشته باشند. این فرایند شامل برنامه‌ریزی تولید، کنترل کیفیت، مدیریت موجودی و تنظیم تولید سریالی است.

خلاصه:

به طور کلی، برای موفقیت در کسب و کار، کارآفرینان باید به تمامی عوامل مرتبط با فرآیند تولید و PPC توجه کنند و سعی کنند بهینه‌سازی آن‌ها را انجام دهند.

 

موارد مرتبط:

خانه ، Microsoft Dynamic ، ERP ، برنامه ریزی تولید ، بهترین نرم افزار ERP

پیمایش به بالا