روش های برنامه ریزی تولید

روش های برنامه ریزی تولید

روش های برنامه ریزی تولید

برنامه‌ریزی و کنترل تولید به طور کامل بر پایه قالب قبل از طراحی استوار است و سعی می‌شود تمام فعالیت‌ها / عملیات بر اساس برنامه تعیین شده اجرا و پیاده‌سازی شوند. برای این منظور، تمام عملیات باید به مناسبت و با نظارت نزدیک بر تمام واقعیت‌ها اجرا شود تا زمان و هزینه‌های تعیین شده رعایت شود و باید بر اساس سیاست‌های تعیین شده / توافق شده انجام شود.

هزینه‌های مربوط روش های برنامه ریزی تولید

هزینه‌های مربوط به تولید شامل هزینه دارایی‌ها، هزینه سرمایه‌گذاری در تأسیسات و هزینه کارگر است. هزینه دارایی‌ها شامل هزینه خرید و نگهداری تجهیزات و دارایی‌های دیگری است که برای تولید استفاده می‌شود، هزینه سرمایه‌گذاری در تأسیسات شامل هزینه‌های مربوط به ساخت و تجهیزات اصلی و تأسیساتی است که برای تولید استفاده می‌شود و هزینه کارگر شامل هزینه‌های مربوط به دستمزد، پاداش و سایر مزایایی است که به کارگران پرداخت می‌شود.

با به کارگیری برنامه‌ریزی و کنترل تولید، می‌توان هزینه‌های تولید را به حداقل رساند و تولید را با بهره‌وری بیشتری انجام داد. در واقع، با بهینه‌سازی فرآیند تولید، می‌توان توانایی رقابتی یک شرکت را در بازار افزایش داد و محصولات با کیفیت به مشتریان ارائه داد. به طور کلی، برنامه‌ریزی و کنترل تولید به عنوان یکی از عمده‌ترین فعالیت‌های مدیریت تولید، برای بهبود کارایی و بهره‌وری در تولید، اهمیت بسیاری دارد. برنامه‌ریزی و کنترل تولید شامل مراحل زیر است.

  1. پیش‌بینی تقاضای مشتریان برای محصولات و خدمات.
  2. پیش تهیه بودجه تولید.
  3. طراحی طرح فیزیکی اماکن.
  4. مشخص کردن نوع دستگاه‌ها و تجهیزات.
  5. نیازهای تولید مناسب برای مواد خام، نیروی کار و دستگاه‌ها.
  6. تهیه برنامه تولید مناسب.
  7. تأیید کمبود یا هر اضافه‌ای از محصول نهایی.
  8. برنامه‌های آتی برای هر افزایش ناگهانی در تقاضای محصول تهیه می‌شود.
  9. نرخ و مقیاس تولید تنظیم می‌شود که باید به دوره‌های زمانی واقعی شکسته شود و زمان مشخص شده باید در مدت زمان مشخص انجام شود تا تولید به مرحله بعدی برسد.

موارد مرتبط:

خانه ، Microsoft Dynamic ، ERP ، برنامه ریزی تولید ، بهترین نرم افزار ERP

پیمایش به بالا