عناصر برنامه ریزی تولید

عناصر برنامه ریزی تولید

عناصر برنامه ریزی تولید

برنامه تولید به عنوان اولین و مهمترین عنصر برنامه‌ریزی و کنترل تولید، برای تضمین تولید کارآمد و اقتصادی بسیار حیاتی است. در واقع، برنامه‌ریزی تولید به معنای تصمیم‌گیری قبلی در مورد آنچه در آینده باید انجام شود است و براساس آن، برنامه‌های لازم برای تولید محصولات تهیه می‌شود.

بخش برنامه‌ریزی در سازمان، مسئول تهیه سیاست‌ها و برنامه‌های مربوط به تولید در دوره مقرر است و براساس اطلاعات دریافتی از مدیریت، نمودارها، کتابچه راهنماهای تولید و غیره، برنامه‌ها و نمودارهای مربوط به تولید تهیه می‌شوند. این برنامه‌ها و نمودارها یا بودجه‌های تولید با کنترل تولید عناصر مختلف زیر پیاده سازی می‌شوند.

در واقع، برنامه‌ریزی تولید و کنترل تولید دو فرآیند متفاوت هستند که به صورت متمم یکدیگر عمل می‌کنند. برنامه‌ریزی تولید در سطح بالایی به صورت پیشگویی شده تهیه می‌شود، در حالی که کنترل تولید در سطح کارگاه (یا سطح پایین) که تولید واقعی در آنجا انجام می‌شود، اعمال می‌شود.

عناصر برنامه ریزی تولید شامل موارد زیر است:

 1.  برنامه تولید: شامل تعیین میزان تولید، زمان و محصولات مورد نیاز برای تامین نیازهای بازار است.
 2.  برنامه‌ریزی تولید: شامل برنامه‌ریزی تولیدی، برنامه ریزی تولید واقعی و برنامه‌ریزی توسعه تولید است.
 3.  تأمین مواد اولیه: شامل تأمین مواد اولیه مورد نیاز برای تولید محصولات است.
 4.  تأمین نیروی کار: شامل تأمین نیروی انسانی مورد نیاز برای تولید محصولات است.
 5.  کنترل کیفیت: شامل کنترل کیفیت محصولات و اجرای برنامه‌های اصلاحی است.
 6.  کنترل هزینه‌ها: شامل کنترل هزینه‌های تولید و کاهش هزینه‌های اضافی است.
 7.  برنامه‌ریزی تولیدات واحد: شامل برنامه‌ریزی تولیدات برای هر واحد تولیدی است.
 8.  برنامه‌ریزی توزیع: شامل برنامه‌ریزی توزیع محصولات به بازار و تأمین نیازهای مشتریان است.
 9.  مدیریت انبار: شامل مدیریت موجودی مواد اولیه و محصولات نهایی است.
 10. تحلیل داده‌ها: شامل تحلیل داده‌های تولید و کنترل تولید برای بهبود عملکرد و افزایش بهره‌وری است.
 11.  تحلیل رفتار بازار: شامل تحلیل رفتار مشتریان و بازار برای تعیین نیازهای بازار و تأمین تقاضا است.

کنترل تولید

به طور کلی، برنامه‌ریزی تولید اساس صحیحی برای کنترل تولید فراهم می‌کند و اگر برنامه‌ریزی تولید به درستی انجام نشود، کنترل تولید نیز متضرر خواهد شد. در نتیجه، برای دستیابی به اهداف تولید، برنامه‌ریزی تولید باید با دقت و دقت لازم انجام شود و به مرور زمان بر اساس نیازهای بازار و شرایط تغییر کند.

موارد مرتبط:

خانه ، Microsoft Dynamic ، ERP ، برنامه ریزی تولید ، بهترین نرم افزار ERP

پیمایش به بالا