نرم افزار های ERP

نرم افزار تدارکات

نرم افزار تدارکات   نرم افزار تدارکات در این مقاله قصد داریم در مورد ماژول تدارکات در سیستم ERP به صورت کامل توضیح بدهیم. این توضیحات شامل موارد زیر خواهد بود:  وظیفه سیستم  ویژگی های که یک نرم افزار خوب در این زمینه باید داشته باشد  گزارشات کاربردی این ماژول وظیفه نرم افزار تدارکات   …

نرم افزار تدارکات ادامه »