تعمیرات و نگه داری

نرم افزار های ERP

ویژگی نرم افزار نگهداری و تعمیرات

ویژگی نرم افزار نگهداری و تعمیرات   ویژگی نرم افزار نگهداری و تعمیرات نرم افزار نگهداری و تعمیرات یکی از ابزارهای مهم برای بهبود عملکرد و کاهش هزینه های سازمان ها است. این نرم افزار به شما امکان می دهد که برنامه ریزی، اجرا، پیگیری و گزارش دهید تمام فعالیت های مربوط به تعمیرات و …

ویژگی نرم افزار نگهداری و تعمیرات ادامه »

dynoerp

شاخص PMP

شاخص PMP در نگهداری و تعمیرات   شاخص PMP در نگهداری و تعمیرات درصد نگهداری و تعمیرات برنامه‌ریزی شده یا PMP یک شاخص است که نشان می‌دهد چه مقدار از زمان صرف شده برای فعالیت‌های نگهداری و تعمیرات، به صورت برنامه‌ریزی شده و قبل از خرابی تجهیزات انجام شده است. این شاخص به عنوان یک …

شاخص PMP ادامه »

dynoerp

شاخص MC/RV

شاخص MC/RV نگهداری و تعمیرات   شاخص MC/RV نگهداری و تعمیرات در این مقاله قصد داریم در مورد یکی از شاخص های مهم در تعمیرات نگه داری صنعتی یعنی Maintenance Cost as a Percentage of Replacement Asset Value (MC/RV) توضیح بدهیم. این شاخص نشان می دهد که شما چقدر هزینه تعمیرات را در مقایسه با …

شاخص MC/RV ادامه »

dynoerp

شاخص NMFR نگهداری و تعمیرات

شاخص NMFR نگهداری و تعمیرات    شاخص NMFR نگهداری و تعمیرات در این مقاله قصد داریم در مورد Near Miss Frequency Rate (NMFR) در نگهداری و تعمیرات توضیح بدهیم. NMFR یک شاخص ایمنی است که تعداد حوادث نزدیک به بروز (Near Miss) را نسبت به تعداد ساعات کارکرد کارکنان اندازه گیری می کند. حوادث نزدیک …

شاخص NMFR نگهداری و تعمیرات ادامه »

dynoerp

شاخص TRIFR نگهداری و تعمیرات

شاخص TRIFR نگهداری و تعمیرات   شاخص TRIFR نگهداری و تعمیرات در این مقاله قصد داریم در مورد Total Recordable Injury Frequency Rate (TRIFR) یا نرخ تواتر آسیب های قابل ثبت در تعمیرات نگه داری توضیح بدهیم. این معیار یکی از شاخص های عملکرد ایمنی است که تعداد فوت، آسیب های منجر به از دست …

شاخص TRIFR نگهداری و تعمیرات ادامه »

dynoerp

LTIFR تعمیرات و نگه داری

LTIFR تعمیرات و نگه داری   LTIFR تعمیرات و نگه داری در این مقاله قصد داریم در مورد Lost Time Injury Frequency Rate (LTIFR) یا نرخ تکرار آسیب‌های زمان‌دار در تعمیرات نگه‌داری توضیح بدهیم. LTIFR یک شاخص ایمنی است که به تعداد آسیب‌های زمان‌دار که در محل کار رخ می‌دهند، نسبت به تعداد ساعات کارکرد …

LTIFR تعمیرات و نگه داری ادامه »

dynoerp

SC تعمیرات و نگه داری

SC تعمیرات و نگه داری   SC تعمیرات و نگه داری گزارش Schedule Compliance (SC) یا تطابق برنامه یک شاخص کلیدی عملکرد (KPI) است که نشان می‌دهد چه تعداد از فعالیت‌های نگهداری و تعمیرات برنامه‌ریزی شده در زمان مقرر انجام شده‌اند. این شاخص به ما کمک می‌کند که بفهمیم آیا تیم نگهداری و تعمیرات ما …

SC تعمیرات و نگه داری ادامه »

dynoerp

شاخص OEE

شاخص OEE   شاخص OEE گزارش OEE یا بهره‌وری کل تجهیزات یک معیار برای اندازه‌گیری بهره‌وری تولید است. این معیار نشان می‌دهد که چه درصد از زمان تولید برنامه‌ریزی شده واقعاً بهره‌ور است. یک امتیاز OEE برابر با 100 درصد به معنای تولید کامل است: تولید فقط قطعات خوب، به سرعت ممکن، بدون توقف. OEE …

شاخص OEE ادامه »

dynoerp

MTTR تعمیرات و نگه داری

MTTR تعمیرات و نگه داری   MTTR تعمیرات و نگه داری در این مقاله قصد داریم در مورد MTTR یا میانگین زمان تعمیر یک سیستم یا تجهیزات صحبت کنیم. MTTR یکی از معیارهای مهم برای اندازه‌گیری میزان زمان لازم برای رفع خرابی‌ها و بازگرداندن سیستم به حالت کارکرد عادی است. MTTR شامل زمان‌های مختلفی است …

MTTR تعمیرات و نگه داری ادامه »

dynoerp

MTBF تعمیرات و نگه داری

MTBF تعمیرات و نگه داری   MTBF تعمیرات و نگه داری در این مطلب قصد داریم در مورد MTBF یا میانگین زمان بین خرابی‌ها توضیح بدهیم. MTBF یک معیار برای اندازه‌گیری قابلیت اطمینان و در دسترس بودن یک محصول فناوری است. MTBF نشان می‌دهد که یک سامانه یا دستگاه به طور متوسط چه مدت زمان …

MTBF تعمیرات و نگه داری ادامه »

dynoerp

MC/MH تعمیرات و نگه داری

ش MC/MH تعمیرات و نگه داری   MC/MH تعمیرات و نگه داری گزارش MC/MH یا هزینه نگهداری و تعمیرات یکی از شاخص‌های مهم در سازمان‌های تجهیز محور است. این شاخص نشان می‌دهد که چقدر هزینه برای حفظ و بهبود عملکرد تجهیزات صرف شده است. هزینه نگهداری و تعمیرات شامل هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم مربوط به …

MC/MH تعمیرات و نگه داری ادامه »

dynoerp

MC/UP تعمیرات و نگه داری

MC/UP تعمیرات و نگه داری   MC/UP تعمیرات و نگه داری گزارش MC/UP یا میزان کارایی نگهداری و تعمیرات یک شاخص عملکردی است که نشان می‌دهد چقدر از زمان تعمیر قطعات و دستگاه‌ها به صورت موثر و بدون تلفات مصرف شده است. این شاخص با تقسیم زمان تعمیر واقعی بر زمان تعمیر برنامه‌ریزی شده به …

MC/UP تعمیرات و نگه داری ادامه »

dynoerp

ROMI تعمیرات و نگه داری

ROMI تعمیرات و نگه داری   ROMI تعمیرات و نگه داری گزارش ROMI یا بازگشت سرمایه گذاری نگهداری و تعمیرات یک شاخص عملکردی است که نشان می دهد که چقدر سود از هر ریال سرمایه گذاری شده در نگهداری و تعمیرات کسب شده است. این شاخص به مدیران کمک می کند تا بتوانند تصمیمات بهینه …

ROMI تعمیرات و نگه داری ادامه »

dynoerp

Quality تعمیرات و نگه داری

Quality تعمیرات و نگه داری   Quality تعمیرات و نگه داری در این مقاله قصد داریم در مورد Quality در تعمیرات نگه داری صحبت کنیم. Quality یا کیفیت یک معیار اندازه گیری از عملکرد و بهره وری یک سیستم یا فرآیند است. کاربرد Quality در تعمیرات نگه داری این است که می توان با استفاده …

Quality تعمیرات و نگه داری ادامه »

dynoerp

Performance تعمیرات و نگه داری

Performance تعمیرات و نگه داری   Performance تعمیرات و نگه داری گزارش Performance یکی از معیارهای مهم در تعمیرات و نگهداری است که نشان می‌دهد چقدر تعمیرات و نگهداری به بهبود عملکرد دستگاه‌ها و تجهیزات کمک می‌کند. Performance را می‌توان با استفاده از فرمول زیر محاسبه کرد: Performance = (MTBF – MTTR) / MTBF که …

Performance تعمیرات و نگه داری ادامه »

dynoerp

Availability تعمیرات و نگه داری

 Availability تعمیرات و نگه داری    Availability تعمیرات و نگه داری در این مقاله قصد داریم در مورد Availability در تعمیرات نگه داری توضیح بدهیم. Availability یکی از معیارهای ارزیابی عملکرد سیستم های تولیدی است که نشان می دهد چه مقدار از زمان کل سیستم قادر به تولید محصول است. Availability را می توان با …

Availability تعمیرات و نگه داری ادامه »

پیمایش به بالا