انواع گزارشات نگهداری و تعمیرات

انواع گزارشات نگهداری و تعمیرات

انواع روش های تعمیرات و نگه داری

 

انواع گزارشات نگهداری و تعمیرات

گزارشات نگهداری و تعمیرات انواع مختلفی دارند که بسته به نوع تجهیزات، فرآیندها و استانداردهای مربوطه، می‌توانند شکل و محتوای متفاوتی داشته باشند. در این پست، به برخی از انواع رایج گزارشات تعمیرات و نگهداری و کاربردهای آن‌ها می‌پردازیم.

 •  گزارش تعمیرات:

این گزارش شامل اطلاعاتی درباره عملکرد تجهیزات، مشکلات رخ داده، علل و راه‌حل‌های پیشنهادی، هزینه‌ها و زمان‌بندی تعمیرات است. کاربر این گزارش معمولاً مسئول تعمیرات یا مدیر تجهیزات است که با استفاده از آن می‌تواند برنامه‌ریزی، اجرا و کنترل تعمیرات را بهبود بخشد.

 •  گزارش نگهداری:

این گزارش شامل اطلاعاتی درباره فعالیت‌های پیشگیرانه یا پسابانه که برای حفظ عملکرد بهینه تجهیزات انجام می‌شود، است. کاربر این گزارش معمولاً مسئول نگهداری یا مدیر تجهیزات است که با استفاده از آن می‌تواند برنامه‌ریزی، اجرا و کنترل نگهداری را بهبود بخشد.

 •  گزارش خرابکاری:

این گزارش شامل اطلاعاتی درباره خرابکاری‌های رخ داده در تجهیزات، عوامل موثر بر آن‌ها، تاثیر آن‌ها بر عملکرد فرآیندها و روش‌های جلوگیری یا کاهش آن‌ها است. کاربر این گزارش معمولاً مسئول کنترل کیفیت یا مدیر فرآیندها است که با استفاده از آن می‌تواند عملکرد فرآیندها را بهبود بخشد.

 •  گزارش بازبینی:

این گزارش شامل اطلاعاتی درباره نتایج بازبینی دوره‌ای تجهیزات، شامل سطح رضایت، نقص‌ها، پتانسیل‌های بهبود و پیشنهادات است. کاربر این گزارش معمولاً مسئول بازبینی یا مدیر تجهیزات است که با استفاده از آن می‌تواند برنامه‌ریزی و اجرای بازبینی را بهبود بخشد.

KPI ها

KPI یا شاخص‌های عملکرد کلیدی، معیارهایی هستند که به ما نشان می‌دهند که چقدر به اهداف و استراتژی‌های خود نزدیک شده‌ایم.

برای مثال، اگر هدف ما کاهش هزینه‌های تعمیرات باشد، می‌توانیم KPI هایی مانند هزینه تعمیرات بر حسب درآمد، هزینه تعمیرات بر حسب ساعت تولید، یا هزینه تعمیرات بر حسب تعداد دستگاه‌ها را انتخاب کنیم.

برای انتخاب KPI های مناسب برای نگهداری و تعمیرات ، باید به چند نکته توجه کنیم:

 

 •  KPI ها باید با اهداف و استراتژی‌های سازمان هم‌خوانی داشته باشند.
 •  KPI ها باید قابل اندازه‌گیری، قابل مقایسه، قابل رقابت و قابل بهبود باشند.
 •  KPI ها باید تعداد محدود و منطقی داشته باشند. اگر KPI ها خیلی زیاد باشند، ممکن است فوکوس را از روی موضوعات مهم از دست بدهیم.

KPI ها باید به صورت منظم و دقیق گزارش شوند و به ذینفعان مربوطه ارائه شوند.

بر اساس این نکات، می‌توان چند دسته از KPI های نگهداری و تعمیرات را شناسایی کرد:

 •  KPI های مالی:

این دسته از KPI ها به ما نشان می‌دهند که عملیات نت چه مقدار سودآور و کارآمد است فرآیندهای تعمیرات و نگهداری ما. برخی از این KPI ها عبارتند از:

 •  Return on Maintenance Investment (ROMI):

نسبت سود حاصل از تعمیرات به هزینه تعمیرات

 •  Maintenance Cost as a Percentage of Replacement Asset Value (MC/RV):

برابر است با نسبت هزینه تعمیرات به ارزش جایگزین دستگاه‌ها

 •  Maintenance Cost per Unit of Production (MC/UP):

نسبت هزینه تعمیرات به تولید

 •  Maintenance Cost per Maintenance Hour (MC/MH):

برابر است با نسبت هزینه تعمیرات به ساعت کار تعمیرات

 •  KPI های عملکرد:

این دسته از KPI ها به ما نشان می‌دهند که چقدر فرآیندهای نگهداری و تعمیرات ما بهینه و کارآمد هستند. برخی از این KPI ها عبارتند از:

 •  Overall Equipment Effectiveness (OEE):

برابر است با نسبت ضرب سه عامل زیر که نشان‌دهنده کارآیی کلی دستگاه‌ها است:

نسبت زمانی که دستگاه در دسترس است به زمان کل

برابر است با نسبت تولید واقعی به تولید ممکن

نسبت تولید با کیفیت به تولید کل

 •  Mean Time Between Failures (MTBF):

میانگین زمان بین دو خرابی متوالی

 •  Mean Time To Repair (MTTR):

میانگین زمان تعمیر یک خرابی

 •  Planned Maintenance Percentage (PMP):

نسبت زمان تعمیرات برنامه‌ریزی شده به زمان تعمیرات کل

 •  Schedule Compliance (SC):

نسبت تعداد تعمیرات انجام شده به تعداد تعمیرات برنامه‌ریزی شده

 •  KPI های ایمنی:

این دسته از KPI ها به ما نشان می‌دهند که چه مقدار از فرآیندهای نگهداری و تعمیرات ما ایمن و بدون حادثه هستند. برخی از این KPI ها عبارتند از:

برابر است با نسبت تعداد حوادث باعث از دست رفتن زمان کار به ساعت کارکرد

نسبت تعداد حوادث قابل ثبت به ساعت کارکرد

نسبت تعداد حوادث نزدیک به ساعت کارکرد

برای گزارش دادن این KPI ها، می‌توان از روش‌های مختلفی استفاده کرد. برخی از روش‌های رایج عبارتند از:

 •  داشبوردها: صفحات خلاصه‌ای هستند که KPI های مهم را با استفاده از نمودارها، جدول‌ها، شاخص‌ها و رنگ‌ها به صورت گرافیکی نشان می‌دهند. داشبوردها مزایایی مانند سادگی، قابل فهم بودن، قابل تفسیر بودن و قابل تطبیق بودن با نیازهای مختلف دارند.
 •  گزارش‌های متنی: متون خلاصه‌ای هستند که KPI های مهم را با استفاده از عبارات، جملات و پاراگراف‌ها به صورت کلامی نشان می‌دهند. گزارش‌های متنی مزایایی مانند جامع بودن، قابل تحلیل بودن، قابل توضیح بودن و قابل استناد بودن دارند.
 •  جلسات گزارش: جلسات گروهی هستند که KPI های مهم را مورد بررسی قرار می دهند.

شایان ذکر است تمام گزارشات کلیدی مشخص شده در بالا و موارد تحلیلی بسیار دیگر در نرم افزار نگهداری و تعمیرات مایکروسافت داینامیک نسخه AX2012 و 365 F &NO موجود می باشد.

همچنین قابل به ذکر می باشد که در سایر نسخه مثل NAV و BC ماژول نگهداری و تعمیرات وجود ندارد و امکان پوشش فرایند های مورد نظر در این نسخه ها مهیا نمی باشد.

موارد مرتبط:

خانه ، Microsoft Dynamic ، ERP ، برنامه ریزی تولید ، برنامه ریزی عملیات و زمان سنجی ،زمان سنجی ، چالش زمان سنجی ، اهمیت تولید مبتنی بر PPC ، عوامل موثر در برنامه ریزی تولید ، نرم افزار تعمیرات و نگه داری ، بهترین نرم افزار ERP

پیمایش به بالا