اهمیت تعمیرات و نگه داری

اهمیت تعمیرات و نگه داری

تفاوت انواع روش های تعمیرات و نگه داری

 

اهمیت تعمیرات و نگه داری

 

تعمیرات و نگه داری از جمله فعالیت هایی است که برای حفظ کارایی و افزایش عمر مفید تجهیزات و سیستم های مختلف لازم است. در این پست وبلاگ، به اهمیت تعمیرات و نگه داری در صنایع مختلف و روش های بهینه برای انجام آنها می پردازیم. تعمیرات و نگه داری می تواند به سه دسته تقسیم شود: تعمیرات پیشگیرانه، تعمیرات اصلاحی و تعمیرات بهبودی. هر یک از این دسته ها دارای مزایا و معایب خود هستند که در ادامه به آنها اشاره می کنیم.

  • تعمیرات پیشگیرانه: این نوع تعمیرات شامل فعالیت هایی است که قبل از بروز خرابی یا کاهش عملکرد تجهیزات انجام می شود. هدف از تعمیرات پیشگیرانه جلوگیری از خراب شدن یا کاهش عملکرد تجهیزات است. برخی از مثال های تعمیرات پیشگیرانه عبارتند از: تعویض روغن، چک کردن فشار لاستیک، تعویض فیلتر هوا، بررسی سطح باتری و غیره. مزایای تعمیرات پیشگیرانه عبارتند از: کاهش هزینه های تعمیرات، افزایش عمر مفید تجهیزات، کاهش زمان توقف تجهیزات، افزایش بهره وری و کارایی، کاهش ریسک حوادث و آسیب های جانبی و غیره. معایب تعمیرات
  • پیشگیرانه عبارتند از: نیاز به برنامه ریزی و زمان بندی دقیق، نیاز به دسترسی به قطعات یدکی، نقص در شناسایی نقاط ضعف تجهیزات، احتمال بروز خرابی در حین تعمیرات و غیره.
  • تعمیرات اصلاحی: این نوع تعمیرات شامل فعالیت هایی است که پس از بروز خرابی یا کاهش عملکرد تجهیزات انجام می شود. هدف از تعمیرات اصلاحی بازگرداندن تجهیزات به حالت قابل استفاده است.

موارد مرتبط:

خانه ، Microsoft Dynamic ، ERP ، برنامه ریزی تولید ، برنامه ریزی عملیات و زمان سنجی ،زمان سنجی ، چالش زمان سنجی ، اهمیت تولید مبتنی بر PPC ، عوامل موثر در برنامه ریزی تولید

پیمایش به بالا