تعمیرات و نگهداری TPM

تعمیرات و نگهداری TPM

تعیرات و نگهداری TPM

 

تعمیرات و نگهداری TPM

نگهداری و تعمیرات بهره ور فراگیر یا TPM یک استراتژی مدیریتی است که با هدف افزایش بهره وری و کاهش تلفات در سیستم های تولیدی انجام می شود. در این روش، همه کارکنان سازمان از مدیران تا اپراتورها در فرایند نگهداری و تعمیرات مشارکت می کنند و سعی می کنند با استفاده از مهارت ها و دانش خود، عملکرد و کیفیت تجهیزات را بهبود بخشند. TPM شامل هشت ستون پشتیبان است که عبارتند از:

  •  نگهداری و تعمیرات خودگردان:

 

در این ستون، اپراتورها مسئولیت نگهداری روزانه تجهیزات خود را به عهده می گیرند و با انجام فعالیت های پیشگیرانه مانند تمیزکاری، روغنکاری، تعویض قطعات ساده و گزارش دادن خرابی ها، سلامت و عملکرد تجهیزات را حفظ می کنند.

  •  نگهداری و تعمیرات پایبند:

در این ستون، تکنسین ها و مهندسین نگهداری با استفاده از داده های جمع آوری شده از تجهیزات، برنامه ریزی و اجرای فعالیت های نگهداری پایبند را انجام می دهند. این فعالیت ها شامل بازرسی، آزمایش، تعمیر، بهینه سازی و پیش بینی خرابی های احتمالی هستند.

  •  بهبود مستمر:

در این ستون، همکاران با استفاده از روش های حل مسئله مانند PDCA، 5W1H، 5WHY و … به دنبال شناسایی و رفع علل ریشه ای تلفات و خرابی های تجهیزات هستند. هدف از این فعالیت ها کاهش زمان توقفات، بهبود بهره وری، کاهش هزینه ها و افزایش کارایی است.

  •  نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه:

در این ستون، با استفاده از داده های جمع آوری شده در طول عمر تجهیزات، برآورد زمان مناسب برای نگهداری و تعمیرات پذیرفته شده گردید. در این روش، بجای منتظر ماندن تا خراب شود، قبل از آنکه خطا رخ داد، نگه دارید و تعمیر کنید.

 

موارد مرتبط:

خانه ، Microsoft Dynamic ، ERP ، برنامه ریزی تولید ، برنامه ریزی عملیات و زمان سنجی ،زمان سنجی ، چالش زمان سنجی ، اهمیت تولید مبتنی بر PPC ، عوامل موثر در برنامه ریزی تولید ، نرم افزار تعمیرات و نگه داری

پیمایش به بالا