تفاوت انواع روش های تعمیرات و نگه داری

تفاوت انواع روش های تعمیرات و نگه داری

تفاوت انواع روش های تعمیرات و نگه داری

 

تفاوت انواع روش های تعمیرات و نگه داری

در این مقاله، ما به بررسی انواع روش های تعمیرات و نگه داری که در صنعت استفاده می شوند، می پردازیم. این روش ها عبارتند از:

 

  •  تعمیرات پیشگیرانه: این روش شامل انجام فعالیت های تعمیراتی به صورت دوره ای و براساس زمان یا شرایط عملکرد دستگاه است. هدف از این روش، جلوگیری از خرابی های ناگهانی و کاهش هزینه های تعمیرات است.
  •  تعمیرات پسگیرانه: این روش شامل انجام فعالیت های تعمیراتی پس از بروز خرابی یا کاهش عملکرد دستگاه است. هدف از این روش، بازگرداندن دستگاه به حالت قبل یا بهبود عملکرد آن است.
  •  تعمیرات بهبودی: این روش شامل انجام فعالیت های تعمیراتی به منظور بهبود طراحی یا عملکرد دستگاه است. هدف از این روش، کاهش محدودیت ها یا مشکلات موجود در دستگاه و افزایش بهره وری و کارایی آن است.

برای انتخاب روش مناسب تعمیرات و نگه داری، باید در نظر گرفت که هر روش مزایا و معایب خود را دارد. برخی از عوامل مؤثر بر انتخاب روش تعمیرات و نگه داری عبارتند از:

  •  نوع و خصوصیات دستگاه
  •  شرایط محیط کار
  •  سطح تخصص و آمادگی نیروی انسانی
  •  در دسترس بودن قطعات یدکی و تجهیزات
  •  هزینه و بازده سرمایه گذاری
  •  خطرات و پیامدهای خرابی دستگاه

به طور کلی، می توان گفت که روش تعمیرات پسگیرانه مناسب دستگاه های کم ارزش، کم خطر و با قابلیت جایگزین شدن سریع است. روش تعمیرات پیشگیرانه مناسب دستگاه های با ارزش، با خطر و با قابلیت جایگزین شدن دشوار است. روش تعمیرات بهبودی مناسب دستگاه های با پتانسیل بهبود عملکرد، با محدودیت طراحی یا فنولوژی است.(PM , EM , TPM)

 

موارد مرتبط:

خانه ، Microsoft Dynamic ، ERP ، برنامه ریزی تولید ، برنامه ریزی عملیات و زمان سنجی ،زمان سنجی ، چالش زمان سنجی ، اهمیت تولید مبتنی بر PPC ، عوامل موثر در برنامه ریزی تولید ، نرم افزار تعمیرات و نگه داری

پیمایش به بالا