واحد تعمیرات و نگه داری

واحد تعمیرات و نگه داری

اهمیت تعمیرات و نگه داری

 

واحد تعمیرات و نگه داری

 

در این مقاله ، قصد داریم در مورد واحد تعمیرات و نگه داری که یکی از بخش های مهم هر سازمان است، به صورت کامل توضیح دهیم.

واحد و پرسنل تعمیرات و نگه داری مسئولیت دارد که تجهیزات، ماشین آلات، سیستم ها و ساختمان های سازمان را در حالت بهینه و کارآمد نگه دارد و در صورت لزوم، تعمیر یا تعویض کند. این واحد با انجام فعالیت های پیشگیرانه، اصلاحی و بهبودی، عمر مفید دارایی های سازمان را افزایش می دهد و هزینه های ناشی از خرابی یا از دست رفتن آن ها را کاهش می دهد.

نحوه فعالیت

برای انجام این فعالیت ها، واحد تعمیرات نگه داری باید با استفاده از منابع موجود، برنامه ریزی، اجرا، کنترل و ارزیابی کند.

  • برنامه ریزی شامل تعیین نوع، زمان، مکان، روش و منابع لازم برای انجام تعمیرات و نگه داری است.
  • اجرا: اجرا شامل انجام عملیات فنی، بازرسی، تست، تعمیر یا تعویض قطعات است. کنترل شامل نظارت بر کیفیت و سرعت انجام فعالیت ها است.
  • کنترل و ارزیابی : ارزیابی شامل بررسی نتایج حاصل از فعالیت ها و مقایسه آن ها با استانداردها و اهداف است.

در نهایت، واحد و پرسنل اتعمیرات با گزارش گیری و ثبت اطلاعات مربوط به فعالیت های خود، مستندات لازم را تهیه می کند. این مستندات می توانند برای برنامه ریزی های آتی، بهبود فرآیندها، آموزش پرسنل و پاسخگویی به مسئولین استفاده شوند. به این ترتیب، واحد تعمیرات و نگه داری یک نقش حساس و حیاتی در حفظ و افزایش بهره وری و کارآمدی سازمان دارد.

همچنین پرسنل این واحد با توجه به نوع دستگاه ها موجود در سازمان دارای تخصص های متفاوتی می باشند و با توجه به ماهیت عملیات می تواند دارای چندین زیر واحد با تخصص های متفاوت باشد.

موارد مرتبط:

خانه ، Microsoft Dynamic ، ERP ، برنامه ریزی تولیدبرنامه ریزی عملیات و زمان سنجی ،زمان سنجیچالش زمان سنجی ، اهمیت تولید مبتنی بر PPC ، عوامل موثر در برنامه ریزی تولید ، نرم افزار تعمیرات و نگه داری

پیمایش به بالا