MC/UP تعمیرات و نگه داری

MC/UP تعمیرات و نگه داری

MC/UP تعمیرات و نگه داری

 

MC/UP تعمیرات و نگه داری

گزارش MC/UP یا میزان کارایی نگهداری و تعمیرات یک شاخص عملکردی است که نشان می‌دهد چقدر از زمان تعمیر قطعات و دستگاه‌ها به صورت موثر و بدون تلفات مصرف شده است. این شاخص با تقسیم زمان تعمیر واقعی بر زمان تعمیر برنامه‌ریزی شده به دست می‌آید.

  • به عبارت دیگر، MC/UP نشان می‌دهد که چقدر از زمان تعمیر برنامه‌ریزی شده را واقعاً برای تعمیر صرف کرده‌ایم و چقدر از آن را برای فعالیت‌های غیر مستقیم مثل جستجوی قطعات، انتظار برای دستور کار، حمل و نقل و … از دست داده‌ایم.

کاربرد

کاربرد MC/UP در تعمیرات نگه داری این است که به ما کمک می‌کند تا عوامل اصلی ضایع کننده زمان را شناسایی کنیم و راهکارهای بهبود را پیاده سازی کنیم. هدف از MC/UP این است که به سطح بالاتر از 50 درصد برسد، چرا که این نشان می‌دهد که بیش از نصف زمان تعمیر را به صورت موثر صرف کرده‌ایم. البته بسته به نوع صنعت و فعالیت، ممکن است سطح MC/UP متفاوت باشد.

نحوه محاسبه

برای محاسبه MC/UP، ابتدا باید زمان تعمیر واقعی را اندازه گیری کنیم. زمان تعمیر واقعی شامل زمان فعالیت‌های مستقیم مثل جابجایی قطعات، باز و بسته کردن دستگاه، تنظیمات و … است. سپس باید زمان تعمیر برنامه‌ریزی شده را تعیین کنیم. زمان تعمیر برنامه‌ریزی شده شامل زمان فعالیت‌های مستقیم و غیر مستقیم است. فعالیت‌های غیر مستقیم مثل جستجوی قطعات، انتظار برای دستور کار، حمل و نقل و … هستند. در نهایت، MC/UP را با فرمول زیر به دست می‌آوریم:

MC/UP = (زمان تعمیر واقعی / زمان تعمیر برنامه‌ریزی شده) × 100

مثال

برای نشان دادن یک مثال کاربردی با عدد، فرض کنید که چرخ دنده گیربکس یک خودرو خراب شده است و باید تعویض شود. فرض کنید که زمان تعوض چرخ دنده برنامه‌ریزی شده 2 ساعت باشد. اما در زمان تعمیر، متوجه می‌شویم که قطعه مورد نظر در انبار نیست و باید از فروشگاه دیگری تهیه کنیم. این کار 30 دقیقه طول می‌کشد. پس زمان تعمیر واقعی ما 2 ساعت و 30 دقیقه می‌شود. در این صورت، MC/UP ما به صورت زیر محاسبه می‌شود:

MC/UP = (2 / 2.5) × 100 = 80

این نتیجه نشان می‌دهد که ما 80 درصد از زمان تعمیر را به صورت موثر صرف کرده‌ایم و 20 درصد را برای فعالیت‌های غیر مستقیم از دست داده‌ایم. این شاخص قابل قبول است، اما همچنان جای بهبود دارد. برای افزایش MC/UP، باید سعی کنیم که فعالیت‌های غیر مستقیم را کاهش دهیم و برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات را بهینه سازی کنیم.

 

موارد مرتبط:

خانه ، Microsoft Dynamic ، ERP ، برنامه ریزی تولید ، برنامه ریزی عملیات و زمان سنجی ،زمان سنجی ، چالش زمان سنجی ، اهمیت تولید مبتنی بر PPC ، عوامل موثر در برنامه ریزی تولید ، نرم افزار تعمیرات و نگه داری

پیمایش به بالا