MTTR تعمیرات و نگه داری

MTTR تعمیرات و نگه داری

MTTR تعمیرات و نگه داری

 

MTTR تعمیرات و نگه داری

در این مقاله قصد داریم در مورد MTTR یا میانگین زمان تعمیر یک سیستم یا تجهیزات صحبت کنیم. MTTR یکی از معیارهای مهم برای اندازه‌گیری میزان زمان لازم برای رفع خرابی‌ها و بازگرداندن سیستم به حالت کارکرد عادی است. MTTR شامل زمان‌های مختلفی است که در ادامه به آن‌ها اشاره می‌کنیم:

 •  زمان تشخیص خرابی: این زمان از لحظه‌ای شروع می‌شود که سیستم یا تجهیزات دچار خرابی می‌شود و تا زمانی که خرابی توسط ناظر یا سامانه‌ای که وظیفه نظارت بر روند کار سیستم را دارد، شناسایی شود.
 •  زمان تشخیص علت خرابی: این زمان از لحظه‌ای شروع می‌شود که خرابی شناسایی شده و تا زمانی که علت خرابی توسط کارشناس یا سامانه‌ای که وظیفه تحلیل خرابی را دارد، مشخص شود.
 •  زمان تعمیر خرابی: این زمان از لحظه‌ای شروع می‌شود که علت خرابی مشخص شده و تا زمانی که تعمیرات لازم برای رفع خرابی انجام شود.
 •  زمان آزمون و بازبینی: این زمان از لحظه‌ای شروع می‌شود که تعمیرات خاتمه یافته و تا زمانی که سیستم یا تجهیزات به صورت کامل بررسی و تأیید شود.

بنابراین، MTTR برابر است با جمع این چهار زمان. فرمول MTTR به صورت زیر است:

 • MTTR = (زمان تشخيص خرابي + زمان تشخيص علت خرابي + زمان تعمير خرابي + زمان آزمون و بازبيني) / تعداد خرابي‌ها

MTTR چرا مهم است؟

MTTR چون نشان دهنده ميزان قابليت اطمينان و در دسترس بودن سيستم يا تجهيزات است، بسيار مهم است. هر چقدر MTTR كوچكتر باشد، به اين معني است كه سيستم يا تجهيزات كمتر دچار خرابي مي‌شود و در صورت خرابي هم سريعتر رفع مي‌شود. بالعكس، هر چقدر MTTR بزرگتر باشد، به اين معني است كه سيستم يا تجهيزات بيشتر دچار خرابي مي‌شود و در صورت خرابي هم زمان بيشتري براي رفع آن صرف مي‌شود. اين موضوع مي‌تواند منجر به كاهش بهره‌وري، افزايش هزينه‌ها، كاهش رضايتمندي مشتريان و ضربه به اعتبار سازمان شود.

به عنوان مثال،

فرض كنيد يك سازمان داراي يك سامانه اطلاعاتي است كه براي ارائه خدمات به مشتريان استفاده مي‌كند. اگر اين سامانه دچار خرابي شود و زمان زيادي براي رفع آن لازم باشد، ممكن است مشتريان نتوانند به خدمات مورد نظر خود دسترسي پيدا كنند و ناراضي شوند. همچنین، سازمان ممكن است درآمد كمتري كسب كند و شهرت خود را از دست بدهد.

چگونه MTTR را بهبود بخشیم؟

برای بهبود MTTR، لازم است که فرآیندهای تشخیص، تحلیل، تعمیر و آزمون خرابی‌ها را بهینه کنیم. برخی از روش‌هایی که می‌توان برای این منظور استفاده کرد عبارتند از:

 •  استفاده از سامانه‌های نظارتی و هشداردهنده که به صورت پیوسته وضعیت سیستم یا تجهیزات را بررسی کنند و در صورت بروز خرابی به مسئولین اطلاع دهند.
 •  استفاده از سامانه‌های تحلیلی و هوشمند که علاوه بر شناسایی خرابی، علت آن را هم تشخیص دهند و راه‌حل‌های مناسب را پیشنهاد کنند.
 •  استفاده از تکنولوژی‌های دیجیتال و اتوماسیون برای تسریع در فرآیند تعمیر خرابی‌ها و کاهش خطای انسانی.
 •  استفاده از سامانه‌های آزمون و بازبینی که به صورت خودکار یا نیمه خودکار سیستم یا تجهیزات را پس از تعمیر بررسی و تأیید کنند.
 •  ثبت و دسته‌بندی خرابی‌ها و تعمیرات انجام شده برای تحلیل عملکرد سیستم یا تجهیزات و شناسایی الگو‌های خرابی.
 •  آموزش و آگاه‌سازی کارکنان در مورد روش‌های پیشگیرانه و واکنشگرانه در برابر خرابی‌ها.

خلاصه

MTTR يك معيار مفيد براي سنجش قابليت اطمينان و در دسترس بودن سيستم يا تجهيزات است. MTTR شامل ز

 

موارد مرتبط:

خانه ، Microsoft Dynamic ، ERP ، برنامه ریزی تولید ، برنامه ریزی عملیات و زمان سنجی ،زمان سنجی ، چالش زمان سنجی ، اهمیت تولید مبتنی بر PPC ، عوامل موثر در برنامه ریزی تولید ، نرم افزار تعمیرات و نگه داری

پیمایش به بالا