ROMI تعمیرات و نگه داری

ROMI تعمیرات و نگه داری

گزارش ROMI در تعمیرات و نگه داری

 

ROMI تعمیرات و نگه داری

گزارش ROMI یا بازگشت سرمایه گذاری نگهداری و تعمیرات یک شاخص عملکردی است که نشان می دهد که چقدر سود از هر ریال سرمایه گذاری شده در نگهداری و تعمیرات کسب شده است. این شاخص به مدیران کمک می کند تا بتوانند تصمیمات بهینه در مورد بودجه، برنامه ریزی و اولویت بندی فعالیت های نگهداری و تعمیرات بگیرند.

کاربرد

کاربرد ROMI در تعمیرات نگه داری این است که می تواند نشان دهد که آیا سرمایه گذاری در نگهداری و تعمیرات به صرفه است یا خیر. به عبارت دیگر، آیا هزینه های نگهداری و تعمیرات کمتر از سود حاصل از افزایش بهره وری، کاهش خرابی، کاهش هزینه های جایگزینی و افزایش عمر مفید فعالیت ها است یا خیر.

نحوه محاسبه ROMI در تعمیرات نگه داری به صورت زیر است:

ROMI = (سود حاصل از نگهداری و تعمیرات – هزینه نگهداری و تعمیرات) / هزینه نگهداری و تعمیرات

  • سود حاصل از نگهداری و تعمیرات می تواند شامل عوامل مختلفی باشد، مانند افزایش فروش، کاهش هزینه های عملیاتی، کاهش هزینه های جایگزینی، کاهش هزینه های قطعات یدکی، کاهش هزینه های دستمزد و غیره.
  • هزینه نگهداری و تعمیرات شامل عوامل مختلفی است، مانند هزینه دستمال، هزینه قطعات یدکی، هزینه برق، هزینه آب، هزینه نفت، هزینه بستن خطوط تولید و غیره.

برای مثال،

فرض کنید یک شرکت تولید کننده لوازم خانگی سالانه 100 میلیون ریال برای نگهداری و تعمیرات دستگاه های خود صرف می کند .

با انجام این فعالیت ها، شرکت موفق می شود بهره وری خود را 10 درصد افزایش داده و فروش خود را 20 درصد افزایش داده و هزینه های جایگزینی دستگاه های خود را 30 درصد کاهش داده باشد.

  • فرض کنید فروش سالانه شرکت قبل از انجام نگهداری و تعمیرات 500 میلیون ریال بوده و پس از آن 600 میلیون ریال شده باشد.
  • فرض کنید هزینه جایگزینی دستگاه های شرکت قبل از انجام نگهداری و تعمیرات 50 میلیون ریال بوده و پس از آن 35 میلیون ریال شده باشد.
در این صورت، می توانیم ROMI را به صورت زیر محاسبه کنیم:
  • سود حاصل از نگهداری و تعمیرات = (600 – 500) + (50 – 35) = 115 میلیون ریال
    هزینه نگهداری و تعمیرات = 100 میلیون ریال
    ROMI = (115 – 100) / 100 = 0.15

این به این معنی است که برای هر ریال سرمایه گذاری شده در نگهداری و تعمیرات، شرکت 0.15 ریال سود کسب کرده است. این نشان می دهد که سرمایه گذاری در نگهداری و تعمیرات به صرفه بوده است.

 

 

موارد مرتبط:

خانه ، Microsoft Dynamic ، ERP ، برنامه ریزی تولیدبرنامه ریزی عملیات و زمان سنجی ،زمان سنجی ، چالش زمان سنجی ، اهمیت تولید مبتنی بر PPC ، عوامل موثر در برنامه ریزی تولید ; نرم افزار تعمیرات و نگه داری

پیمایش به بالا