شاخص TRIFR نگهداری و تعمیرات

شاخص TRIFR نگهداری و تعمیرات

شاخص TRIFR نگهداری و تعمیرات

 

شاخص TRIFR نگهداری و تعمیرات

در این مقاله قصد داریم در مورد Total Recordable Injury Frequency Rate (TRIFR) یا نرخ تواتر آسیب های قابل ثبت در تعمیرات نگه داری توضیح بدهیم.

این معیار یکی از شاخص های عملکرد ایمنی است که تعداد فوت، آسیب های منجر به از دست رفتن زمان کار، کار جایگزین و سایر آسیب های نیازمند درمان توسط یک متخصص پزشکی را بر حسب میلیون ساعت کار شده محاسبه می کند. برای

محاسبه TRIFR شرکت خود، از این فرمول استفاده کنید:

  • TRIFR = (تعداد حوادث ثبت شده × ۱۰۰۰۰۰۰) / تعداد کل ساعات کار شده

این شاخص یک نشانگر عقب مانده از ایمنی است، به این معنی که عملکرد گذشته شرکت را نشان می دهد اما برای پیش بینی نرخ حادثه آینده دلایل قوی ندارد. TRIFR با نرخ تواتر آسیب های منجر به از دست رفتن زمان کار (LTIFR) که تعداد فوت و آسیب های منجر به از دست رفتن زمان کار را بر حسب میلیون نفر ساعت کار شده محاسبه می کند، اشتباه گرفته نشود.

برای درک بهتر TRIFR، یک مثال کاربردی با عدد میزنیم. فرض کنید شرکت “Dyno” در طول یک پروژه داشته است:

  • ۱ فوت
  • ۳ LTIs
  • ۵ آسیب های نیازمند درمان پزشکی
  • و فرض کنید نیروی کار آنها برای مجموع ۵۰۰۰۰۰ ساعت کار کرده اند. در این صورت محاسبه به این صورت خواهد بود:
TRIFR = (9 حادثه × 1000000) / 500000 = 18 حادثه در هر میلیون ساعت کار شده

این TRIFR را با میانگین صنعت خود مقایسه کنید و ببینید عملکرد شرکت شما چگونه است. همچنین برای بهبود عملکرد خود، باید علل حوادث را تحلیل و راه حل های پیشگیرانه را پیاده سازی کنید.

 

موارد مرتبط:

خانهMicrosoft Dynamic ، ERP ، برنامه ریزی تولید ، برنامه ریزی عملیات و زمان سنجی ،زمان سنجی ، چالش زمان سنجی ، اهمیت تولید مبتنی بر PPC ، عوامل موثر در برنامه ریزی تولید ، نرم افزار تعمیرات و نگه داری

پیمایش به بالا