MIL-STD کنترل کیفیت

MIL-STD کنترل کیفیت

MIL-STD کنترل کیفیت

MIL-STD کنترل کیفیت

در این مطلب قصد داریم در مورد MIL_STD یا استانداردهای نظامی آمریکا توضیح بدهیم. این استانداردها برای رسیدن به اهداف استانداردسازی توسط وزارت دفاع آمریکا استفاده می‌شوند. استانداردسازی مزایایی مانند هماهنگی، اطمینان از برآوردن نیازهای خاص، تکثیرپذیری، قابلیت اطمینان، کاهش هزینه‌های کلی، سازگاری با سیستم‌های لجستیک و موارد مشابه دارد. استانداردهای نظامی توسط سازمان‌های دولتی غیرنظامی، سازمان‌های فنی و صنعت نیز مورد استفاده قرار می‌گیرند. در این مقاله به تعاریف، تاریخچه و کاربردهای استانداردهای نظامی پرداخته‌ایم.

انواع استانداردهای نظامی

به طور کلی، این اسناد را می‌توان به چند دسته تقسیم کرد:

 MIL-SPEC یا Defense Specification:

این نوع اسناد ویژگی‌های فنی و عملکردی یک محصول را توصیف می‌کنند که برای کاربردهای نظامی منحصربفرد یا با تغییرات زیاد روی محصولات تجاری طراحی شده‌اند. MIL-STD-961 فرمت و محتوای این نوع اسناد را پوشش می‌دهد.

MIL-STD یا Defense Standard:

این نوع اسناد الزامات فنی و مهندسی یکسان را برای فرآیندها، روش‌ها، شیوه‌ها و روش‌های نظامی منحصربفرد یا با تغییرات زیاد روی فرآیندهای تجاری برقرار می‌کنند. پنج نوع استانداردهای نظامی وجود دارد: استانداردهای رابط، استانداردهای معیار طراحی، استانداردهای فرآیند تولید، شیوه‌نامه‌های استاندارد و استانداردهای روش آزمون.

MIL-HDBK یا Defense Handbook:

این نوع اسناد منبع اطلاعات فنی، مهندسی یا طراحی در مورد مواد، فرآیندها، عملکردها و روش‌های مورد پوشش برنامه استانداردسازی دفاع هستند. MIL-STD-967 فرمت و محتوای این نوع اسناد را پوشش میده.

برخلاف تصور عموم، همه این اسناد با عنوان «MIL_STD» شناخته نمي شود. در واقع هر کدام از اين اسناد هدف و کاربرد متفاوتي دارند.

موارد مرتبط:

خانهMicrosoft Dynamic ، ERP ، برنامه ریزی تولید . برنامه ریزی عملیات و زمان سنجی ،زمان سنجی . چالش زمان سنجی ، اهمیت تولید مبتنی بر PPC ، عوامل موثر در برنامه ریزی تولید

پیمایش به بالا