SC تعمیرات و نگه داری

SC تعمیرات و نگه داری

 Availability تعمیرات و نگه داری

 

SC تعمیرات و نگه داری

گزارش Schedule Compliance (SC) یا تطابق برنامه یک شاخص کلیدی عملکرد (KPI) است که نشان می‌دهد چه تعداد از فعالیت‌های نگهداری و تعمیرات برنامه‌ریزی شده در زمان مقرر انجام شده‌اند.

  • این شاخص به ما کمک می‌کند که بفهمیم آیا تیم نگهداری و تعمیرات ما به صورت پیشگیرانه و برنامه‌ریزی شده عمل می‌کند یا به صورت واکنشی و اضطراری.
  • اگر Schedule Compliance (SC) پایین باشد، به این معناست که ممکن است برخی از فعالیت‌های نگهداری و تعمیرات را از دست داده باشیم یا به دلایل مختلف به تعویق افتاده باشند. این موضوع ممکن است منجر به کاهش قابلیت اطمینان تجهیزات، افزایش هزینه‌ها، کاهش بهره‌وری و رضایت مشتری شود.

برای محاسبه Schedule Compliance (SC) از فرمول زیر استفاده می‌شود:

  • Schedule Compliance (SC) = (تعداد فعالیت‌های نگهداری و تعمیرات برنامه‌ریزی شده که در زمان مقرر انجام شده‌اند / تعداد کل فعالیت‌های نگهداری و تعمیرات برنامه‌ریزی شده) × 100

به عنوان مثال،

فرض کنید که در یک کارخانه تولید کاغذ، در یک هفته 100 فعالیت نگهداری و تعمیرات برنامه‌ریزی شده است. در پایان هفته، تعداد 80 فعالیت نگهداری و تعمیرات برنامه‌ریزی شده در زمان مقرر انجام شده است. در این صورت Schedule Compliance (SC) به صورت زیر محاسبه می‌شود:

  • Schedule Compliance (SC) = (80 / 100) × 100
  • Schedule Compliance (SC) = 80%
  • بنابراین، تطابق برنامه در این کارخانه 80 درصد است. این به این معناست که تقریبا هشت دهم فعالیت‌های نگهداری و تعمیرات برنامه‌ریزی شده در زمان مقرر انجام شده است.
  • البته باید توجه داشت که Schedule Compliance (SC) فقط فعالیت‌های نگهداری و تعمیرات برنامه‌ریزی شده را در نظر می‌گیرد و فعالیت‌های نگهداری و تعمیرات اصلاحی، پیدایش چیدمان، خطاپوش چیدمان و غیربرنامه را در نظر نمی‌گیرد.

خلاصه

Schedule Compliance (SC) یک شاخص مهم برای ارزیابی کارایی برنامه‌ریزی نگهداری و تعمیرات است. اما به تنهایی کافی نیست .

باید با سایر شاخص‌های مرتبط مانند Mean Time Between Failures (MTBF)، Mean Time To Repair (MTTR)، Overall Equipment Effectiveness (OEE) و غیره ترکیب شود تا تصویر کامل‌تری از عملکرد نگهداری و تعمیرات به دست آید.

 

موارد مرتبط:

خانهMicrosoft Dynamic ، ERP ، برنامه ریزی تولید ، برنامه ریزی عملیات و زمان سنجی ،زمان سنجی ، چالش زمان سنجی ، اهمیت تولید مبتنی بر PPC ، عوامل موثر در برنامه ریزی تولید ، نرم افزار تعمیرات و نگه داری

پیمایش به بالا