نمودار U

نمودار U

نمودار U

نمودار U

یکی از ابزارهای کنترل کیفیت آماری است که برای محاسبه و نمایش تعداد عیوب در هر واحد محصول یا خدمات استفاده می‌شود. این نمودار به کاربر این امکان را می‌دهد که بتواند عملکرد فرآیندهای مختلف را با یکدیگر مقایسه کند و نقاط قوت و ضعف آن‌ها را شناسایی کند. برای رسم نمودار U، ابتدا تعداد عیوب در هر واحد را محاسبه می‌کنیم و سپس میانگین آن را به عنوان خط مرکزی نمودار در نظر می‌گیریم. سپس با استفاده از جدول‌های زیرکنترل، حدود کنترل بالا و پایین را تعیین می‌کنیم و نقاط نمودار را با خطوط متصل می‌کنیم. اگر نقطه‌ای خارج از حدود کنترل قرار گیرد، به این معنی است که فرآیند زیرکنترل نیست و باید علت آن را بررسی کنیم.

مثال

به عنوان یک مثال کاربردی، فرض کنید که یک شرکت تولید لباس دارید که در هر روز چندین دستگاه دوخت لباس را اجاره می‌کنید. شما می‌خواهید بدانید که کدام دستگاه دوخت بهترین کیفیت را دارد و کدام دستگاه دوخت بیشترین تعداد عیوب را ایجاد می‌کند. برای این منظور، شما در هر روز تعداد لباس‌های تولید شده توسط هر دستگاه دوخت و تعداد عیوب آن‌ها را ثبت می‌کنید. سپس با استفاده از فرمول زیر، تعداد عیوب در هر واحد لباس را محاسبه می‌کنید:

U = (تعداد عيوب) / (تعداد لباس‌های تولید شده)

به عنوان یک مثال عددی، فرض کنید که در چهار روز اول هفته، دستگاه دوخت A به ترتیب 10، 12، 8 و 9 لباس تولید کرده است و تعداد عيوب آن‌ها به ترتيب 2، 3، 1 و 4 بوده است. در این صورت، تعداد عيوب در هر واحد لباس برای دستگاه دوخت A به صورت زیر خواهد بود:

U_A = (2 + 3 + 1 + 4) / (10 + 12 + 8 + 9) = 0.2

 

موارد مرتبط:

خانهMicrosoft Dynamic ، ERP ، برنامه ریزی تولید . برنامه ریزی عملیات و زمان سنجی ،زمان سنجی . چالش زمان سنجی ، اهمیت تولید مبتنی بر PPC ، عوامل موثر در برنامه ریزی تولید

پیمایش به بالا