کنترل کیفیت آماری

کنترل کیفیت آماری

کنترل کیفیت آماری

کنترل کیفیت آماری

SPC یک روش علمی است که با استفاده از ابزارها و تکنیک‌های آماری، به بررسی و نظارت بر کیفیت محصولات و خدمات می‌پردازد. هدف از کنترل کیفیت آماری، این است که با شناسایی و رفع عوامل موثر بر خروج فرآیند از حالت کنترل شده، بهبود مستمر در کیفیت را ایجاد و حفظ کند.

کنترل کیفیت آماری شامل دو بخش اصلی است:

 

کنترل فرآیند (Process Control): در این بخش، با استفاده از نمودارهای کنترل، وضعیت فرآیند را مشاهده و مورد تحلیل قرار می‌دهیم. نمودارهای کنترل، نشان‌دهنده روند تغییرات یک یا چند خصوصیت کیفی محصول یا خدمات هستند. با تعیین حدود کنترل، می‌توان فرآیند را به دو دسته تقسیم کرد:
  •  فرآیند کنترل شده (In Control): زمانی که تغییرات فرآیند تنها به دلایل تصادفی باشند و همه نقاط درون حدود کنترل قرار داشته باشند.
  •  فرآیند غیرکنترل شده (Out of Control): زمانی که تغییرات فرآیند به دلایل خاص یا قابل رفع باشند و بعضی نقاط خارج از حدود کنترل قرار داشته باشند.
 قبول‌پذیری (Acceptance): در این بخش، با استفاده از روش‌های نمونه‌برداری، سطح کیفی محصول یا خدمات را ارزیابی و تصمیم می‌گیریم که آن را قبول یا رد کنیم. روش‌های نمونه‌برداری، شامل دو دسته هستند:
  • روش‌های نمونه‌برداری ساده (Simple Sampling): در این روش، فقط چکیده‌ای از خصوصيات كيفي يك جامعه يا كالايي كه در حال بحث است، به دست مي‌آيد.
  • روش‌های نمونه‌برداري پيچيده (Complex Sampling): در این روش، علاوه بر چكيده خصوصيات كيفي جامعه يا كالا، اطلاعات ديگري نظير تخمين خطای نمونه‌برداري، اطلاعات مورد نظر دربارة جامعة يا كالا، احتمال خطاي نوع اول و دوم و … نيز به دست مي‌آيد.

کنترل کیفیت آماری، یکی از ابزارهای مهم در مدیریت کیفیت جامع (TQM) است که به سازمان‌ها کمک می‌کند تا با افزایش رضایت مشتریان، بهبود عملکرد و کاهش هزینه‌ها، رقابت‌پذیری خود را افزایش دهند.

 

 

موارد مرتبط:

خانهMicrosoft Dynamic ، ERP ، برنامه ریزی تولید . برنامه ریزی عملیات و زمان سنجی ،زمان سنجی . چالش زمان سنجی ، اهمیت تولید مبتنی بر PPC ، عوامل موثر در برنامه ریزی تولید، نمودارهای کنترل کیفیت

پیمایش به بالا