مراحل 6 سیگما

مراحل 6 سیگما

مراحل 6 سیگما

مراحل 6 سیگما

شش سیگما یک روش بهبود فرایندهای تجاری است که با استفاده از ابزارها و تکنیک‌های آماری، عیب‌ها و نوسانات را کاهش می‌دهد و ارزش مشتری را افزایش می‌دهد. شش سیگما شامل پنج فاز اصلی است که به آن‌ها DMAIC گفته می‌شود. در این متن، به توضیح کامل هر فاز پرداخته‌ایم:

 

فاز تعریف (Define):

 

در این فاز، مسئله یا هدف پروژه را شناسایی و تعریف می‌کنیم. برای این منظور، باید دامنه، منابع، سهام‌داران، نیازهای مشتری و نتایج مورد انتظار را مشخص کنیم. همچنین باید چارچوب زمانی و بودجه پروژه را تعیین کنیم. برای این فاز، می‌توان از ابزارهایی مانند SIPOC، VOC، CTQ و Project Charter استفاده کرد.

 

فاز اندازه‌گیری (Measure):

در این فاز، عملکرد فعلی فرایند را اندازه‌گیری و سنجش می‌کنیم. برای این منظور، باید داده‌های مربوط به فرایند را جمع‌آوری و تحلیل کنیم. همچنین باید خط مبنای عملکرد فعلی را تعیین کنیم و با استانداردهای مطلوب مقایسه کنیم. برای این فاز، می‌توان از ابزارهایی مانند Data Collection Plan، Histogram، Pareto Chart و Process Capability Analysis استفاده کرد.

 

فاز آنالیز (Analyze):

در این فاز، علت ریشه‌ای مسئله یا گپ عملکرد را شناسایی و تأیید می‌کنیم. برای این منظور، باید داده‌های جمع‌آوری شده را با استفاده از روش‌های آماری و تحلیل علّی بررسی کنیم. همچنین باید فرضیات خود را آزمون کنیم و عوامل مؤثر بر خروجی فرایند را تعیین کنیم. برای این فاز، می‌توان از ابزارهایی مانند Fishbone Diagram، 5 Whys، Hypothesis Testing و Regression Analysis استفاده کرد.

 

فاز بهبود (Improve):

در این فاز، راه‌حل‌های جدید و خلاقانه برای حل مسئله یا بستن گپ عملکرد پیدا و پیاده‌سازی می‌کنیم. برای این منظور، باید راه‌حل‌های مختلف را شناسایی، اولویت‌بندی، انتخاب و آزمایش کنیم. همچنین باید اثرات راه‌حل‌ها را اندازه‌گیری و مقایسه کنیم و بهترین راه‌حل را اجرا کنیم. برای این فاز، می‌توان از ابزارهایی مانند Brainstorming، FMEA، DOE و Pilot Testing استفاده کرد.

 

فاز کنترل (Control):

در این فاز، بهبودهای حاصل را حفظ و پایدار می‌کنیم. برای این منظور، باید فرایند را نظارت و کنترل کنیم و از بروز مجدد مسئله یا گپ عملکرد جلوگیری کنیم. همچنین باید نتایج و یادگیری‌های پروژه را انتقال و توزیع کنیم. برای این فاز، می‌توان از ابزارهایی مانند Control Plan، SPC، Poka Yoke و Standard Work استفاده کرد.

موارد مرتبط:

خانهMicrosoft Dynamic ، ERP ، برنامه ریزی تولید . برنامه ریزی عملیات و زمان سنجی ،زمان سنجی . چالش زمان سنجی ، اهمیت تولید مبتنی بر PPC ، عوامل موثر در برنامه ریزی تولید ، TQM چیست ، EFQM چیست  ، بهترین نرم افزار ERP

پیمایش به بالا