معیار های EFQM

معیار های EFQM

معیار های EFQM

معیار های EFQM

مدل تعالی سازمانی EFQM یکی از مدل‌های مدیریت کیفیت است که برای خودارزیابی و بهبود عملکرد سازمان‌ها طراحی شده است. این مدل شامل 9 معیار اصلی است که به دو دسته توانمندساز و نتایج تقسیم می‌شوند. در این مقاله قصد داریم به صورت کامل در مورد این 9 معیار توضیح بدهیم.

 

معیارهای توانمندساز

آنچه را که یک سازمان برای رسیدن به نتایج عالی انجام می‌دهد، پوشش می‌دهند. این معیارها عبارتند از:

 

رهبری

در این معیار، نحوه تعریف و ارائه ماموریت، اهداف و ارزش‌های سازمان توسط رهبران، نحوه ترویج فرهنگ سازمانی، نحوه حمایت از خلاقیت و نوآوری، نحوه تعامل با ذینفعان و نحوه رفتار الگوگیرانه رهبران بررسی می‌شود.

 

خط مشی و استراتژی

در این معیار، نحوه شناسایی و درک نیازها و توقعات ذینفعان، نحوه شناخت فرصت‌ها و تهدیدات محیط خارجی و قابلیت‌ها و ضعف‌های داخلی، نحوه توسعه استراتژی‌های مناسب برای رسیدن به چشم‌انداز سازمان، نحوه طرح‌ریزی و پیاده‌سازی فرآیندها و پروژه‌های استراتژیک و نحوه اندازه‌گیری و بازبینی عملکرد استراتژیک بررسی می‌شود.

 

منابع انسانی

در این معیار، نحوه جذب، حفظ و توسعه کارکنان با استفاده از سامانه‌های منابع انسانی، نحوه تشویق و پاداش دادن به کارکنان براساس عملکرد، نحوه افزایش دانش و مهارت کارکنان با برنامه‌ریزی آموزش و گسترش حرفه‌ای، نحوه افزایش رضایت کارکنان با فراهم کردن شرایط مناسب کار، نحوه ترویج همکاری و همفکری در بین کارکنان با ساخت تیم‌های کارآمد و نحوه درگیر کردن کارکنان در فرآیندهای بهبود مستمر بررسی می‌شود.

 

مشارکت و منابع

در این معیار، نحوه بودجه‌بندی و تخصیص منابع مالی، فناورانه، فضایی و زمانی، نحوه مدیریت و بهینه‌سازی مصرف منابع، نحوه انتخاب و ارزیابی شرکا و تأمین‌کنندگان، نحوه برقراری روابط مشارکتی با شرکا و تأمین‌کنندگان، نحوه مدیریت دانش و اطلاعات و نحوه استفاده از فناوری‌های جدید برای بهبود عملکرد بررسی می‌شود.

 

فرآیندها، محصولات و خدمات

در این معیار، نحوه طراحی و توسعه فرآیندها، محصولات و خدمات با در نظر گرفتن نیازها و توقعات ذینفعان، نحوه اجرا و کنترل فرآیندها، محصولات و خدمات با استفاده از استانداردها و روش‌های کیفی، نحوه بهبود مستمر فرآیندها، محصولات و خدمات با استفاده از روش‌های حل مسئله و نوآوری، نحوه اندازه‌گیری و بازبینی عملکرد فرآیندها، محصولات و خدمات براساس شاخص‌های کلیدی بررسی می‌شود.

 

معیارهای نتایج

آنچه را که یک سازمان به عنوان پاسخ به عملکرد خود بدست می‌آورد، پوشش می‌دهند. این معیارها عبارتند از:

 

نتایج مشتریان

در این معیار، نحوه اندازه‌گیری و بازبینی رضایت و وفاداری مشتریان، نحوه اندازه‌گیری و بازبینی شکایات و پاسخ‌گویی به آن‌ها، نحوه اندازه‌گیری و بازبینی بازخوردهای داده شده توسط مشتریان به سازمان در رابطه با فرآیندها، محصولات و خدمات بررسی می‌شود.

 

نتایج کارکنان

در این معیار، نحوه اندازه‌گیری و بازبینی رضایت و تعهد کارکنان، نحوه اندازه‌گیری و بازبینی عملکرد کارکنان براساس اهداف تعیین شده، نحوه اندازه‌گیری و بازبینی شکایات و پاسخ‌گویی به آن‌ها، نحوه اندازه‌گیری و بازبینی بازخوردهای داده شده توسط کارکنان به سازمان در رابطه با فضای کار، فرصت‌های گسترش حرفه‌ای و همکاران بررسی می‌شود.

 

نتایج جامعه

در این معیار، نحوه اندازه‌گیری و بازبینی رضایت جامعه از عملکرد سازمان در حوزه‌های اجتماعی،

 

موارد مرتبط:

خانهMicrosoft Dynamic ، ERP ، برنامه ریزی تولید . برنامه ریزی عملیات و زمان سنجی ،زمان سنجی . چالش زمان سنجی ، اهمیت تولید مبتنی بر PPC ، عوامل موثر در برنامه ریزی تولید ، TQM چیست ، EFQM چیست

پیمایش به بالا