چالش های راه اندازی 5S

چالش های راه اندازی 5S

چالش های راه اندازی 5S

چالش های راه اندازی 5S

 

5s یک روش مدیریتی است که به بهبود کیفیت، بهره وری و ایمنی در محل کار کمک می کند. 5s شامل پنج مرحله است: سورت، ست، شاین، استاندارد سازی و سازماندهی. این روش باعث می شود که فضای کار تمیز، منظم و بهینه شود و هدررفت زمان و منابع کاهش یابد.

اما راه اندازی 5s در هر سازمان چالش های خود را دارد. برخی از این چالش ها عبارتند از:

 •  عدم تعهد و حمایت مدیران برای پیاده سازی 5s
 •  عدم آموزش و آگاهی کافی کارکنان در مورد فواید و روش های 5s
 • عدم ایجاد فرهنگ و تغییر نگرش در سطح سازمان برای پذیرش 5s
 •  عدم داشتن ابزار و منابع لازم برای اجرای 5s
 •  عدم اندازه گیری و پایش نتایج و پیشرفت های 5s
 •  عدم حفظ و بهبود مستمر 5s

برای موفقیت در راه اندازی 5s لازم است که این چالش ها را شناسایی و راه حل های مناسب برای آن ها ارائه دهیم. در این پست به برخی از این راه حل ها اشاره می کنیم.

مراحل راه اندازی 5S به صورت زیر می باشد :

 

ساماندهی (Seiri)

ساماندهی به معنای جداسازی اقلام ضروری از غیرضروری در محل کار است. هدف از ساماندهی این است که فقط آنچه که برای انجام فعالیت‌های روزانه لازم است، در دسترس باشد و بقیه را دور بیندازید یا به جای مناسب منتقل کنید. برای ساماندهی، شما باید:

 • شناسایی کنید که چه چیزهایی در محل کار خود دارید و آن‌ها را به دسته‌های مختلف تقسیم کنید. برای مثال، شما می‌توانید اقلام را به دسته‌های ضروری، غیرضروری، معطل، خراب و ضایعات تقسیم کنید.
 • برچسب  بزنید به هر دسته از اقلام و تعیین کنید که چه تصمیمی درباره‌شان بگیرید. برای مثال، شما می‌توانید برچسب قرمز را برای ضایعات، برچسب زرد را برای اقلام غیرضروری و برچسب سبز را برای اقلام ضروری استفاده کنید.
 • جابجا کنید و دور بیندازید اقلام را براساس تصمیمات خود. برای مثال، شما می‌توانید ضایعات را دور بیندازید، اقلام غیرضروری را به جای دورافتاده‌تر منتقل کنید و اقلام ضروری را در جای قابل دسترس قرار دهید.
 •  گزارش  کنید که چه کارهایی انجام داده‌اید و چه نتایجی حاصل شده است. برای مثال، شما می‌توانید گزارش کنید که چه تعداد از اقلام را دور انداخته‌اید، چه تعداد را جابجا کرده‌اید و چه تعداد را نگه داشته‌اید.

نظم و ترتیب (Seiton)

 • نظم و ترتیب به معنای قرار دادن هر چیز در جای خود به نحوی که به راحتی قابل دسترسی باشد، است. هدف از نظم و ترتیب این است که زمان و انرژی لازم برای جستجو، برداشتن و بازگذاری اقلام را کاهش دهید. برای نظم و ترتیب، شما باید:
 • محل مناسب انتخاب کنید برای هر قلم و آن را با استفاده از برچسب‌ها، رنگ‌ها، خطوط و سایر علائم مشخص کنید. برای مثال، شما می‌توانید برای ابزارآلات، قفسه‌های مخصوص درست کنید و آن‌ها را با نام و شکل هر ابزار برچسب بزنید.
 •  روش مناسب پیدا کنید برای قرار دادن و برداشتن اقلام به طوری که به راحتی و ایمن قابل دسترس باشند. برای مثال، شما می‌توانید از روش FIFO (First In First Out) استفاده کنید که به معنای اولین وارد شده، اولین خارج شده است.
 •  روال روزانه تعیین کنید  برای نظم و ترتیب دادن محل کار در پایان هر روز. برای مثال، شما می‌توانید چک لیستی از کارهای لازم را درست کنید و آن را در جای قابل مشاهده قرار دهید.

تمیز کردن (Seiso)

 • تمیز کردن به معنای حفظ نظافت محل کار و پیشگیری از آلودگی است. هدف از تمیز کردن این است که بهبود سلامت، ایمنی و رفاه کارکنان را فراهم کنید. برای تمیز کردن، شما باید:

برنامه و جدول زمانبندی کنید  برای تمیز کردن محل کار به صورت منظم و مستمر. برای مثال، شما می‌توانید برای هر منطقه یا فعالیت یک فرد یا گروه مسئول تعیین کنید و زمان و روش تمیز کر

 

موارد مرتبط:

خانهMicrosoft Dynamic ، ERP ، برنامه ریزی تولید . برنامه ریزی عملیات و زمان سنجی ،زمان سنجی . چالش زمان سنجی ، اهمیت تولید مبتنی بر PPC ، عوامل موثر در برنامه ریزی تولید ، TQM چیست ، EFQM چیست ، 6 سیگما

پیمایش به بالا