چالش های راه اندازی EFQM

چالش های راه اندازی EFQM

چالش های راه اندازی EFQM

چالش های راه اندازی EFQM

مدل تعالی سازمانی EFQM یکی از معروف‌ترین و پرکاربردترین مدل‌های مدیریت کیفیت در جهان است که به سازمان‌ها کمک می‌کند تا عملکرد خود را بهبود بخشیده و به تعالی سازمانی برسند. این مدل بر اساس نیازمندی‌های ذینفعان، استراتژی، فرآیندها و نتایج ساخته شده است و با استفاده از یک چارچوب خودارزیابی، امکان اندازه‌گیری و مقایسه عملکرد سازمان‌ها را فراهم می‌آورد.

اما پیاده‌سازی این مدل در سازمان‌های مختلف، به خصوص شهرداری‌ها که دارای وظایف و مسئولیت‌های گسترده و پیچیده هستند، با چالش‌های زیادی روبرو است. در این مقاله، قصد داریم چالش‌های راه‌اندازی مدل EFQM را در شهرداری‌ها به طور کامل توضیح داده و با ذکر مثال‌های عملی، راهکارهای مناسب برای حل آن‌ها را ارائه کنیم.

چالش‌های راه‌اندازی مدل EFQM

بر اساس تجربیات عملی و پژوهش‌های انجام شده، چالش‌های راه‌اندازی مدل EFQM  را می‌توان به چند دسته کلی تقسیم کرد:

 

چالش‌های فرهنگی:

شامل عدم آگاهی و توجه کافی به اصول و فواید مدیریت کیفیت، عدم تعامل و همکاری مناسب بین بخش‌های مختلف، عدم تعادل بین نظارت و حمایت از کارکنان، عدم تشویق و تقویت روح پژوهش و نوآوری، عدم پذیرش تغییرات و بهبود مستمر و عدم حضور فعال ذینفعان در فرآیندهای کلیدی.

 

چالش‌های منابع:

شامل کمبود منابع مالی، انسانی، فنی و زیرساختی لازم برای پشتیبانی از پروژه‌های بهبود کیفیت، عدم تخصص و آموزش کافی برای کارکنان و مسئولین در زمینه مفاهیم و روش‌های مدیریت کیفیت، عدم دسترسی به اطلاعات و داده‌های قابل اعتماد و به روز برای انجام خودارزیابی و تحلیل عملکرد و عدم وجود سیستم‌های اطلاعاتی مناسب برای جمع‌آوری، پردازش و انتقال اطلاعات.

 

چالش‌های فرآیندی:

شامل عدم شناسایی و تعریف دقیق فرآیندهای کلیدی و مشتریان آن‌ها، عدم استانداردسازی و بهینه‌سازی فرآیندها، عدم انطباق بین خط مشی‌ها و استراتژی‌ها با نیازمندی‌های ذینفعان، عدم روشنی وضعیت و نقش‌های مسئولین در اجرای فرآیندها. عدم انجام بازخورد و اصلاحات لازم بر اساس نتایج خودارزیابی و عدم انطباق بین معیارهای ارزیابی عملکرد با اهداف و استراتژی‌های سازمان.

 

چالش‌های ساختاری:

شامل عدم هماهنگی و همگرایی بین بخش‌های مختلف شهرداری، عدم توزیع منصفانه وظایف و مسئولیت‌ها. عدم تعریف شفاف ماموریت، چشم‌انداز، اهداف و ارزش‌های سازمان، عدم تعادل بین کنترل و اختیارات در سطوح مختلف سازمان، عدم توجه به نظام‌های پاداش و تنبیه مناسب برای کارکنان و عدم رعایت قوانین و مقررات مربوط .

 

چالش‌های محیطی:

شامل تغییرات سریع و پیچیده در نظام سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فناورانه و قانونی کشور، رقابت بالا در زمینه ارائه خدمات. توقعات بالا و گوناگون ذینفعان نسبت به کارایی و کارآمدی ، تأثیرات منفی افکار عمومی .

 

چالش‌های روش‌شناسی:

شامل عدم آشنایی با مفاهیم و روش‌های مدیریت کیفیت فراگیر، عدم تطابق بین محتوا و سطح پختگی سازمان با محتوا و سطح پختگی مدل EFQM. عدم دستورالعمل مناسب برای پروژه‌های بهبود کيفيت ، عدم استفاده از مشاوران مجرب در زمينة پیاده سازی.

موارد مرتبط:

خانهMicrosoft Dynamic ، ERP ، برنامه ریزی تولید . برنامه ریزی عملیات و زمان سنجی ،زمان سنجی . چالش زمان سنجی ، اهمیت تولید مبتنی بر PPC ، عوامل موثر در برنامه ریزی تولید ، TQM چیست ، EFQM چیست

پیمایش به بالا