5S چیست

5S چیست

5S چیست

5S چیست

نظام 5S یک روش سازماندهی در محل کار است که از ژاپن برخاسته و بخش جدایی ناپذیری از موفقیت تولید به موقع (لاغر) بوده است. نظام 5S بر پنج اصل اساسی استوار است که به زبان ژاپنی seiri (整理)، seiton (整頓)، seisō (清掃)، seiketsu (清潔) و shitsuke (躾) نامیده می شوند. این پنج اصل به زبان انگلیسی به ترتیب “مرتب سازی”، “قرار دادن در نظم”، “درخشان کردن”، “استاندارد سازی” و “حفظ” ترجمه شده اند.

هدف نظام 5S این است که فضای کار را برای کارایی و اثربخشی سازماندهی کند، با شناسایی و ذخیره سازی موارد مورد استفاده، حفظ منطقه و موارد و حفظ سیستم سازماندهی جدید. فرآیند تصمیم گیری معمولاً از گفتگو درباره استاندارد سازی نشأت می گیرد که درک بین کارکنان درباره اینکه چگونه باید کار خود را انجام دهند را افزایش می دهد.

برای درک بهتر نظام 5S، به توضیح هر یک از پنج اصل آن می پردازیم:

 

مرتب سازی(seiri):

هدف از مرتب سازی حذف همه موارد غیر ضروری از محل کار است. با حذف موارد غیر ضروری، زمان از دست رفته برای جستجوی یک مورد کاهش می یابد، احتمال حواس پرت شدن توسط موارد غیر ضروری کمتر می شود، بازرسی ساده تر می شود، فضای مفید بیشتر در دسترس قرار می گیرد و امنیت با حذف موانع افزایش می یابد.

قرار دادن در نظم (seiton):

هدف از قرار دادن در نظم تعین جایگاه مناسب برای همه موارد و نشان دادن آن است. با قرار دادن همه چیز در جای خودش، فعالیت های روزانه روان تر و ساده تر می شوند و همچنین خطاها و تأخیرات کاهش می یابند.

درخشان کردن (seisō):

هدف از درخشان کردن تمیز نگه داشتن فضای کار و برطرف کردن هرگونه آلودگی است. با تمیز نگه داشتن فضای کار، مشکلات و نقص های احتمالی زودتر شناسایی می شوند و همچنین کارکنان احساس افتخار و رضایت از محیط کار خود می کنند.

استاندارد سازی (seiketsu):

هدف از استاندارد سازی تثبیت و حفظ نظم و تمیزی در فضای کار است. با استاندارد سازی، روش های بهترین شده برای سازماندهی فضای کار تعریف و اجرا می شوند و کارکنان در وضع و توسعه این روش ها مشارکت می کنند.

حفظ(shitsuke):

هدف از حفظ این است که نظام 5S را به عنوان یک عادت در محل کار تثبیت کند. با حفظ، قوانین و دستورالعمل های نظام 5S به طور مستمر بررسی، ارزیابی و بهبود می یابند و کارکنان به رعایت آنها تشویق و ترغیب می شوند.

مزایای نظام 5S عبارتند از:

  •  بهبود کارایی و کاهش هزینه ها
  •  افزایش کیفیت و رضایت مشتری
  •  افزایش امنیت و کاهش خطرات
  •  افزایش همکاری و تعهد کارکنان
  •  افزایش نوآوری و بهبود مستمر

 

 

موارد مرتبط:

خانهMicrosoft Dynamic ، ERP ، برنامه ریزی تولید . برنامه ریزی عملیات و زمان سنجی ،زمان سنجی . چالش زمان سنجی ، اهمیت تولید مبتنی بر PPC ، عوامل موثر در برنامه ریزی تولید ، TQM چیست ، EFQM چیست ، 6 سیگما  ، بهترین نرم افزار ERP

پیمایش به بالا