SC 6 چیست

SC 6 چیست

SC 6 چیست

SC 6 چیست

در واقع یک زیرکمیته استانداردسازی از کمیته مشترک فنی ISO/IEC JTC 1 است که در زمینه ارتباطات و تبادل اطلاعات بین سیستم‌های باز فعالیت می‌کند. SC 6 در سال 1964 تشکیل شد، پس از ایجاد یک گروه کار ویژه زیر نظر ISO/TC 97 در مورد روش‌های کنترل لینک داده و رابط‌های مودم.

SC 6 شامل سه گروه کار فعال (WG) است که هر کدام وظایف خاصی را در توسعه استانداردها در زمینه ارتباطات و تبادل اطلاعات بین سیستم‌ها انجام می‌دهند. تمرکز هر گروه کار در شرایط ارجاع آن‌ها توضیح داده شده است. گروه‌های کار می‌توانند در صورت بروز حوزه‌های کار جدید، ایجاد شوند یا در صورت عدم ارتباط حوزه کار آن‌ها با نیازهای استانداردسازی، منحل شوند.

گروه‌های کار فعال SC 6 عبارتند از:

 •  WG 1: Physical and Data Link Layers
 •  WG 7: Network, Transport and Future Network
 •  WG 10: Directory, ASN.1 and Registration

SC 6 با تعدادی از سازمان‌ها یا زیرکمیته‌های دیگر، هم داخل و هم خارج از ISO یا IEC، همکاری نزدیک دارد. سازمان‌های داخل ISO یا IEC که با SC 6 همکاری می‌کنند یا با آن در ارتباط هستند، عبارتند از:

 •  ISO/IEC JTC 1/WG 7: Sensor networks
 •  ISO/IEC JTC 1/SC 17: Cards and personal identification
 •  ISO/IEC JTC 1/SC 25: Interconnection of information technology equipment
 •  ISO/IEC JTC 1/SC 27: IT security techniques
 •  ISO/IEC JTC 1/SC 29: Coding of audio, picture, multimedia and hypermedia information
 •  ISO/IEC JTC 1/SC 31: Automatic identification and data capture techniques
 •  ISO/IEC JTC 1/SC 38: Distributed application platforms & services (DAPS)
 •  ISO/TC 68: Financial services
 •  ISO/TC 122: Packaging
 •  ISO/TC 184/SC 5: Interoperability, integration, and architectures for enterprise systems and automation applications

 

موارد مرتبط:

خانهMicrosoft Dynamic ، ERP ، برنامه ریزی تولید . برنامه ریزی عملیات و زمان سنجی ،زمان سنجی . چالش زمان سنجی ، اهمیت تولید مبتنی بر PPC ، عوامل موثر در برنامه ریزی تولید ، TQM چیست ، EFQM چیست ، 6 سیگما

پیمایش به بالا