SC 7 چیست

SC 7 چیست

SC 7 چیست

SC 7 چیست

این مورد یکی از زیر کمیته های ISO/IEC JTC 1 است که در زمینه مهندسی نرم افزار و سیستم ها فعالیت می کند. ISO/IEC JTC 1 یک کمیته مشترک بین سازمان بین المللی استاندارد (ISO) و کمیسیون الکتروتکنیک بین المللی (IEC) است که در زمینه فناوری اطلاعات استانداردهای بین المللی را تدوین می کند .

SC 7 در سال 1987 تاسیس شد و از آن زمان تاکنون بیش از 200 استاندارد را در حوزه های مختلف مربوط به مهندسی نرم افزار و سیستم ها منتشر کرده است.

برخی از حوزه های کاری SC 7 عبارتند از:

 •  فرآیندهای زندگی نرم افزار و سیستم ها
 •  مدیریت پروژه نرم افزار و سیستم ها
 •  معماری نرم افزار و سیستم ها
 •  کیفیت نرم افزار و سیستم ها
 •  تضمین کیفیت نرم افزار و سیستم ها
 •  آزمون نرم افزار و سیستم ها
 •  مشخصات نرم افزار و سیستم ها
 •  روش های تحلیل و طراحی نرم افزار و سیستم ها
 •  مبانی نظری مهندسی نرم افزار و سیستم ها
 •  تعامل انسان و کامپیوتر
 •  مهندسی نرم افزار برای سامانه های پایگاه داده
 •  مهندسی نرم افزار برای سامانه های توزیع شده
 •  مهندسی نرم افزار برای سامانه های تعبیرگر شده
 •  مهندسی نرم افزار برای سامانه های قابل تغییر
 •  مهندسی نرم افزار برای سامانه های پاسخگو
 •  مهندسی نرم افزار برای سامانه های خود تطبق پذیر

وظیفه SC 7 در تعریف، توسعه، به روز رسانی، پشتیبانی و ترویج استانداردهای بین المللی در حوزه مهندسی نرم افزار و سیستم ها است. SC 7 با دیدگاه جامع، منطق پذیر، علم دقت، خلاقانه، با روح گروه، با روح خودگذشتگي، با روح خودجوش، با روح خودانتقادی، با روح خودتوسعه، با روح خودارزیابی، با روح خودباوری، با روح خودکنترل، با روح خودمدیریت، با روح خودآموزی، با روح خودپرورش و با روح خودسازگاری به انجام وظایف خود می پردازد.

 

موارد مرتبط:

خانهMicrosoft Dynamic ، ERP ، برنامه ریزی تولید . برنامه ریزی عملیات و زمان سنجی ،زمان سنجی . چالش زمان سنجی ، اهمیت تولید مبتنی بر PPC ، عوامل موثر در برنامه ریزی تولید ، TQM چیست ، EFQM چیست ، 6 سیگما

پیمایش به بالا