ایزو 10209

ایزو 10209

 

ایزو 10209

ایزو 10209

ISO 10209 یک استاندارد بین‌المللی است که اصطلاحات مربوط به مستندات فنی محصول، نقشه‌های فنی، تعریف محصول و مستندات مرتبط را در همه زمینه‌های کاربرد تعریف و برقرار می‌کند. این استاندارد توسط کمیته فنی ISO/TC 10 تهیه شده است. نسخه اول این استاندارد در سال 2012 منتشر شده و نسخه دوم آن در سال 2022 بازنگری شده است .

کاربرد ایزو 10209

کاربرد این استاندارد این است که با ایجاد یک واژگان یکسان برای همه زبان‌ها و همه رشته‌ها، ارتباط و تبادل اطلاعات بین طراحان، سازندگان، خریداران و کاربران محصولات فنی را آسان‌تر و دقیق‌تر کند. این استاندارد شامل بیش از 500 اصطلاح است که به زبان‌های انگلیسی، فرانسوی و آلمانی آورده شده‌اند. البته تنها اصطلاحات و تعاریف زبان‌های رسمی ISO قابل در نظر گرفتن به عنوان اصطلاحات و تعاریف ISO هستند.

وظیفه ایزو 10209

وظیفه این استاندارد این است که با تعیین معنا و مفهوم دقیق هر اصطلاح، ابهام و سوء تفاهم را در فهم و تفسیر مستندات فنی محصول برطرف کند. این استاندارد اصطلاحات را براساس زمینه‌های کاربرد خاص دسته‌بندی کرده است. به عنوان مثال، بخش 4 این استاندارد شامل اصطلاحات مربوط به نقشه‌برداری و نقشه‌کشی است. همچنین، در پیوست A این استاندارد، یک فهرست الفبایی از تمام اصطلاحات به همراه شماره بخش آورده شده است.

نحوه پیاده سازی ISO 10209

برای پیاده‌سازی ISO 10209:2022، لازم است که نویسنده مستندات فنی محصول با اصطلاحات و تعاریف آن آشنا باشد و آن‌ها را به درستی در نقشه‌ها و متون خود بکار ببرد. همچنین باید با قواعد و نشانه‌گذاری‌های استانداردهای ISO/TC 10 که به نحوه نمایش و توضیح محصولات فنی مربوط هستند، آگاه باشد.

برخی از این استانداردها عبارتند از:

 •  ISO 128:2013 – Technical drawings — General principles of presentation
 •  ISO 129-1:2018 – Technical product documentation (TPD) — Indication of dimensions and tolerances — Part 1: General principles
 •  ISO 5455:1979 – Technical drawings — Scales
 •  ISO 5456-1:1996 – Technical drawings — Projection methods — Part 1: Synopsis
 •  ISO 5456-2:1996 – Technical drawings — Projection methods — Part 2: Orthographic representations
 •  ISO 5456-3:1996 – Technical drawings — Projection methods — Part 3: Axonometric representations
 •  ISO 5457:1999 – Technical product documentation — Sizes and layout of drawing sheets
 •  ISO 7200:2004 – Technical product documentation — Data fields in title blocks and document headers

مزایای پیاده‌سازی ISO 10209:2022 عبارتند از:

 •  افزایش وضوح و دقت در ارتباطات فنی بین طراحان، سازندگان، کاربران و نگه‌دارندگان محصولات
 •  کاهش خطا، سوء تفاهم و تضاد در تفسیر مستندات فنی محصول
 •  حذف ابهام و اختلاف در استفاده از اصطلاحات فارسی و خارجی در مستندات فنی محصول
 •  سهولت در تبادل و ترجمه مستندات فنی محصول بین کشورهای مختلف
 •  رعایت استانداردهای بین‌المللی در زمینه مستندات فنی محصول

چالش‌های پیاده‌سازی ایزو 10209 عبارتند از:

 •  نیاز به آموزش و آگاهی دادن نویسندگان و خوانندگان مستندات فنی محصول از اصطلاحات و تعاریف استاندارد
 •  نیاز به بروزرسانی و اصلاح مستندات فنی محصول قبلی بر اساس استاندارد جدید
 •  نیاز به هماهنگی و همکاری بین نهادهای مرتبط با مستندات فنی محصول در سطح ملی و بین‌المللی
 •  نیاز به رفع ابهامات و ناسازگاری‌های احتمالی بین استانداردهای ISO/TC 10 و سایر استانداردهای مرتبط با مستندات فنی محصول

 

موارد مرتبط:

خانهMicrosoft Dynamic ، ERP ، برنامه ریزی تولید . برنامه ریزی عملیات و زمان سنجی ،زمان سنجی . چالش زمان سنجی ، اهمیت تولید مبتنی بر PPC ، عوامل موثر در برنامه ریزی تولید ، TQM چیست ، EFQM چیست ، 6 سیگما

پیمایش به بالا