ایزو 17025

ایزو 17025

ایزو 17025

ایزو 17025

در این مطلب قصد داریم در مورد خانواده استانداردهای ISO/IEC 17025: Information security, cybersecurity and privacy protection توضیح بدهیم که شامل موارد زیر است:

تاریخچه ایزو 17025

ISO/IEC 17025 یک استاندارد بین المللی برای ارزیابی صلاحیت آزمایشگاه های تست و کالیبراسیون است که در سال 1999 توسط سازمان بین المللی استاندارد (ISO) و کمیسیون الکتروتکنیک بین المللی (IEC) به عنوان گروه فنی مشترک 1 (JTC 1) منتشر شد. این استاندارد در سال 2005 و 2017 بازنگری شد و نسخه فعلی آن ISO/IEC 17025:2017 است.

این استاندارد شامل الزامات عمومی و فنی برای اجرای فعالیت های تست و کالیبراسیون در آزمایشگاه ها است. این الزامات شامل مدیریت کیف، منابع، عملیات، نتایج و بهبود مستمر هستند. این استاندارد همچنین شامل الزامات خاص برای انجام تست ها و کالیبراسیون های مربوط به امنیت اطلاعات، فناوری اطلاعات و حفاظت از حریم خصوصی است.

کاربرد ایزو 17025

ISO/IEC 17025 یک استاندارد مرجع برای آزمایشگاه های تست و کالیبراسیون است که می خواهند صلاحیت خود را به صورت داخلی یا خارجی اثبات کنند. این استاندارد مورد استفاده سازمان های مختلف از جمله دولت ها، صنایع، مؤسسات آموزشی، مؤسسات تحقیقاتی، سازمان های حقوق بشر و سازمان های بین المللی قرار می گیرد.

ISO/IEC 17025 به عنوان یک پایه برای اعطای تأييديه، اعتباربخشي و شناسائي آزمایشگاه ها توسط سازمان های مختلف نظیر ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation)، EA (European co-operation for Accreditation)، APLAC (Asia Pacific Laboratory Accreditation Cooperation) و IAAC (Inter American Accreditation Cooperation) به کار مي رود.

ISO/IEC 17025 همچنین به عنوان یک راهنما برای طراحي، راه اندازي، بهره برداري و بهبود آزمایشگاه ها به کار مي رود. این استاندارد به آزمایشگاه ها کمک می کند تا فعالیت های خود را با رعایت اصول اخلاقی، قانونی و حرفه ای انجام دهند و نتایج قابل اعتماد، موثق و قابل مقایسه تولید کنند.

وظیفه ایزو 17025

وظیفه اصلی ISO/IEC 17025 ارائه یک چارچوب برای ارزیابی صلاحیت آزمایشگاه های تست و کالیبراسیون است. این چارچوب شامل معیارهای کلیدی برای ارزش گذاری عملکرد آزمایشگاه ها در زمینه های مختلف نظیر:

 •  مدیریت کیفت: شامل برنامه ریزی، پیاده سازی و نظارت بر سیستم مدیریت کیف آزمایشگاه، تعریف سیاست ها و اهداف کیف، تخصیص منابع و مسئولیت ها، بررسي دروني و خارجي، عمليات اصلاحي و پيشگيرانه و بازخورد مشتريان.
 •  منابع: شامل تأمین، استفاده و نگهداري منابع لازم برای فعاليت های تست و کاليبراسيون نظیر انسان، تجهيزات، محيط، شرايط محيطي، مواد و خدمات خارجي.
 •  عمليات: شامل برنامه ريزي، اجرا و کنترل فعاليت های تست و کاليبراسيون نظیر انتخاب روش ها، تعيين شرايط عملکرد، تأييد صلاحيت روش ها، استفاده از داده ها و اطلاعات مربوط به قابليت روش ها، تعامل با مشتريان، درخواست ها، پذيرش ها و قرارداد ها، نمونه برداري، حمل و نگهداري نمونه ها، کنترل داده ها، ثبت نتايج، تجزيه و تحليل داده ها، گزارش دادن نتايج و بازبینی فعالیت ها.
 •  نتایج: شامل اطمینان از صحت و قابل استناد بودن نتایج تست و کالیبراسیون با استفاده از روش های مناسب برای کنترل عدم قطعیت، صحت، قابل مقایسه بودن، قابل جابجایی بودن و قابل بازگشت پذیری بودن نتایج.
 •  بهبود مستمر: شامل بهبود عملکرد آزمایشگاه به صورت مستمر با استفاده از فرآیندهای بهبود کیف، بهبود فرآیندها، بهبود روش ها و بهبود منابع.

نحوه پیاده سازی ایزو 17025:

برای پیاده سازی این استانداردها، آزمایشگاه های امنیت اطلاعات و سایبری باید الزامات فنی و مدیریتی مورد نظر را رعایت کنند. برخی از این الزامات عبارتند از:

 •  تعریف و توسعه فرآیندها و روش های آزمون و ارزیابی مطابق با استانداردهای مرجع
 •  تأمین منابع لازم شامل انسان، تجهیزات، محیط و نرم افزار
 •  رعایت قوانین و مقررات مربوط به حفاظت از حقوق مالکیت فکری، حفظ حریم خصوصی و رفع مسئولیت
 •  برقراری سیستم مدیریت کیفیت و بهبود مستمر کارآمدی و کارایی
 •  انجام بازخورد، بازبینی، نظارت و حسابرسی داخلی و خارجی
 •  درخواست و دریافت گواهینامه صلاحیت از سازمان های معتبر

مزایای پیاده سازی ایزو 17025 :

پیاده سازی این استانداردها مزایای زیر را برای آزمایشگاه های امنیت اطلاعات و سایبری به همراه دارد:

 •  افزایش اعتماد و اعتبار در بازار
 •  تأمین کسب و کار جدید و حفظ مشتریان فعلی
 •  کاهش خطاها و نقص ها در فرآیندها و خروجی ها
 •  بهبود کفایت، تخصص و دانش پرسنل
 •  کاهش هزینه ها و زمان آزمون و ارزیابی
 •  رعایت الزامات قانونی و نظام نامه ای

چالش پیاده سازی ایزو 17025:

پیاده سازی این استانداردها چالش های زیر را برای آزمایشگاه های امنیت اطلاعات و سایبری ایجاد می کند:

 •  نیاز به تغییر فرهنگ سازمانی و ایجاد تعهد و مشارکت در سطوح مختلف
 •  نیاز به تأمین منابع مالی، انسانی و فنی کافی و مناسب
 •  نیاز به آموزش و ارتقاء دائمی مهارت ها و دانش پرسنل
 •  نیاز به هماهنگی و همکاری با سایر ذینفعان شامل مشتریان، تأمین کنندگان، حسابرسان و مقامات نظارتی
 •  نیاز به بروزرسانی و تطبیق با تغییرات استانداردها و فناوری های جدید
موارد مرتبط:

خانهMicrosoft Dynamic ، ERP ، برنامه ریزی تولید . برنامه ریزی عملیات و زمان سنجی ،زمان سنجی . چالش زمان سنجی ، اهمیت تولید مبتنی بر PPC ، عوامل موثر در برنامه ریزی تولید ، TQM چیست ، EFQM چیست ، 6 سیگما

پیمایش به بالا