ایزو 8859

ایزو 8859

"</p

ایزو 8859

در این مطلب قصد داریم در مورد خانواده استانداردهای ISO/IEC 8859 که مربوط به امنیت اطلاعات، فناوری اطلاعات و حفظ حریم خصوصی هستند، توضیح بدهیم. این استانداردها شامل روش‌ها، تکنیک‌ها و راهنماهای کلی برای مدیریت و کنترل امنیت و حفظ حریم خصوصی در سیستم‌های اطلاعاتی هستند.

برخی از مواردی که در این استانداردها پوشش داده شده‌اند عبارتند از:

 •  روش‌های تعیین نیازهای امنیتی
 •  مدیریت امنیت اطلاعات و فناوری اطلاعات، به ویژه سیستم‌های مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS)، فرآیندها و کنترل‌های امنیتی
 •  مکانیزم‌های رمزنگاری و سایر مکانیزم‌های امنیتی، از جمله مکانیزم‌های حفظ پاسخگوئی، در دسترس بودن، یکپارچگی و محرمانگی اطلاعات
 •  مستندات پشتیبان مدیریت امنیت شامل اصطلاحات، راهنماها و روش‌های ثبت نام قطعات امنیتی
 •  جنبه‌های امنیت و حفظ حریم خصوصی در مدیریت هویت، بیومتریک و حفظ حریم خصوصی
 •  نیازهای ارزشابی تطبق، تأئید صلاح و حسابرسی در زمینه سامانه‌های مدیريت امنيت اطلاعات
 •  معيارها و روش‌شناسي براي ارزيابي امنيت

خانواده استانداردهای ISO/IEC 8859 تحت نظارت کميته فني 1 (JTC 1) سازمان بين المللي استاندارد (ISO) و کميسيون الکتروتکنيک بين المللي (IEC) قرار دارد. کميسيون فرعي 27 (SC 27) کميته فني 1 پاسخگوي توسعه استانداردها در زمینه امنيت اطلاعات، فناوري اطلاعات و حفظ حريم خصوصي است.

SC 27 در سال 1989 تاسيس شده است و داراي پنج گروه کاري (WG) است:
 •  WG 1: سامانه های مديريت امنيت اطلاعات
 •  WG 2: رمز نگارى و مکانيزم های امنيتى
 •  WG 3: راهبردهای حفاظت
 •  WG 4: حفظ حريم خصوصى
 •  WG 5: روش شناسى هاى تحليل و طراحى
SC 27 همچنين داراي چندين گروه مشاوره و همکاري است که با سازمان‌ها و کميته‌هاي ديگر در زمينه‌هاي مرتبط همکاري مي‌کنند. برخی از این گروه‌ها عبارتند از:
 •  AG 2: اعتمادسازی
 •  AG 5: استراتژی
 •  AG 6: عملیات
 •  AG 7: ارتباطات و ترویج
 •  AG 8: گروه مشاوره در زمینه ارزیابی تطبیق
 •  JWG 6: گروه کار مشترک

خانواده استانداردهای ایزو 8859

خانواده استانداردهای ISO/IEC 8859 شامل بیش از 200 استاندارد و گزارش فنی است که در زمینه‌های مختلف امنیت اطلاعات، فناوری اطلاعات و حفظ حریم خصوصی توسعه داده شده‌اند. برخی از استانداردهای معروف و مرجع در این خانواده عبارتند از:

 •  ISO/IEC 27000: استاندارد مرجع برای سامانه‌های مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS) که تعاریف، مفاهیم و مبانی را برای سایر استانداردهای ISMS فراهم می‌کند.
 •  ISO/IEC 27001: استاندارد برای الزامات سامانه‌های مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS) که الزامات حداقلی را برای تأسيس، پياده سازى، نگهدارى و بهبود يک ISMS تعيين مى کند.
 •  ISO/IEC 27002: استاندارد برای راهنمای کنترل‌های امنیت اطلاعات که يک مجموعۀ مرجع از کنترل هاى عمومى امنيت اطلاعات را به همراۀ راهنمائى پيادۀ سازى فراہم مى کند.
 •  ISO/IEC 27005: استاندارد برای روش شناسى مديريت ريسک امنيت اطلاعات که روش شناسى مناسب براى تحليل، تصميم گيرى، پذيرش و پاسخ به ريسک هاى امنيت اطلاعات را توصيف مى کند.

برخي از استانداردهای ISO/IEC 8859 که بيشتر مورد استفاده قرار مي گيرند عبارتند از:

 •  ISO/IEC 8859-1: اطلاعات امنيت، فناوري اطلاعات و حفظ حريم خصوص – کدگذاري مجموعه کاراکتر های لاتيني شماره 1
 •  ISO/IEC 8859-2: اطلاعات امنيت، فناوري اطلاعات و حفظ حريم خصوص – کدگذاري مجموعه کاراکتر های لاتيني شماره 2
 •  ISO/IEC 8859-3: اطلاعات امنيت، فناوري اطلاعات و حفظ حريم خصوص – کدگذاري مجموعه کاراکتر های لاتيني شماره 3
 •  ISO/IEC 8859-4: اطلاعات امنيت، فناوري اطلاعات و حفظ حريم خصوص – کدگذاري مجموعه کاراکتر های لاتيني شماره 4
 •  ISO/IEC 8859-5: اطلاعات امنيت، فناوري اطلاعات و حفظ حريم خصوص – کدگذاري مجموعه کاراکتر های لاتینی/سیریلیک
 •  ISO/IEC 8859-6: اطلاعات امنیت، فناوری اطلاعات و حفظ حریم خصوصی – کدگذاری مجموعه کاراکتر های لاتینی/عربی
 •  ISO/IEC 8859-7: اطلاعات امنیت، فناوری اطلاعات و حفظ حریم خصوصی – کدگذاری مجموعه کاراکتر های لاتینی/یونانی
 •  ISO/IEC 8859-8: اطلاعات امنیت، فناوری اطلاعات و حفظ حریم خصوصی – کدگذاری مجموعه کاراکتر های لاتینی/عبری
 •  ISO/IEC 8859-9: اطلاعات امنیت، فناوری اطلاعات و حفظ حریم خصوصی – کدگذاری مجموعه کاراکتر های لاتینی شماره 5
 •  ISO/IEC 8859-10: اطلاعات امنیت، فناوری اطلاعات و حفظ حریم خصوصی – کدگذاری مجموعه کاراکتر های لاتین شماره 6
 •  ISO/IEC 8859-11: اطلاعات امنیت، فناوری اطلاعات و حفظ حریم خصوصی – کدگذاری مجموعه کاراکتر های لاتین/تایلاند
 •  ISO/IEC 8859-13: اطلاعات امنیت، فناوری اطلاعات و حفظ حریم خصوصی – کدگذاری مجموعه کاراکتر های لاتین شماره 7
 •  ISO/IEC 8859-14: اطلاعات امنیت، فناوری اطلاعات و حفظ حریم خصوصی – کدگذاری مجموعه کاراکتر های لاتین شماره 8
موارد مرتبط:

خانهMicrosoft Dynamic ، ERP ، برنامه ریزی تولید . برنامه ریزی عملیات و زمان سنجی ،زمان سنجی . چالش زمان سنجی ، اهمیت تولید مبتنی بر PPC ، عوامل موثر در برنامه ریزی تولید ، TQM چیست ، EFQM چیست ، 6 سیگما

پیمایش به بالا