روش PDCA

روش PDCA

روش PDCA

روش PDCA

روشPDCA یا چرخه دمینگ، یک مدل چهار مرحله‌ای برای بهبود مستمر فرآیندها و محصولات است. این روش توسط دکتر ویلیام ادوارد دمینگ، مشاور مدیریت آمریکایی، در دهه ۱۹۵۰ ابداع شد. او این روش را برای کمک به صنعت ژاپن در بازسازی پس از جنگ جهانی دوم طراحی کرد. این روش بر اساس اصل علمی است که نفی یک فرضیه تأیید شده غیرممکن است و باید با آزمایش و بازخورد، دانش و فرآیندها را بهبود بخشید.

چهار مرحله روش PDCA عبارتند از:

  •  برنامه‌ریزی (Plan): در این مرحله، مشکل یا فرصت را شناسایی و تعریف می‌کنید. سپس هدف، راهبرد، فعالیت‌ها و منابع لازم را برای حل مشکل یا بهره‌برداری از فرصت تعیین می‌کنید. همچنین شاخص‌های عملکرد کلیدی (KPI) را برای سنجش نتایج انتخاب می‌کنید.
  •  اجرا (Do): در این مرحله، طرح خود را به صورت آزمایشی یا کوچک‌مقیاس پیاده‌سازی می‌کنید. در حین اجرا، داده‌ها و نظرات را جمع‌آوری و ثبت می‌کنید.
  •  بررسی و نظارت (Check): در این مرحله، داده‌ها و نظرات را تجزیه و تحلیل می‌کنید و نتایج را با هدف و شاخص‌های عملکرد کلیدی خود مقایسه می‌کنید. سپس علت‌های اصلی مشکلات یا نقص‌های بروز یافته را شناسایی و روش‌های بهبود را پیدا می‌کنید.
  •  اقدام (Act): در این مرحله، روش‌های بهبود را پذیرفته و استاندارد می‌کنید. سپس طرح خود را با تغییرات لازم به صورت کامل یا بزرگ‌مقیاس پیاده‌سازی می‌کنید. در صورت لزوم، چرخه PDCA را دوباره تکرار می‌کنید تا بهبود مستمر را ادامه دهید.

وظیفه روش PDCA این است که به شما کمک کند تا فرآیندها و محصولات خود را به صورت مداوم و روش‌مند بهبود بخشید. با استفاده از این روش، می‌توانید مشکلات را حل کنید، نوآوری‌ها را آزمایش کنید، بازخورد را دریافت کنید و تغییرات را استاندارد کنید. این روش در بسیاری از زمینه‌ها قابل اجرا است، از جمله تولید، خدمات، بازاریابی، نرم‌افزار و غیره.

 

 

موارد مرتبط:

خانهMicrosoft Dynamic ، ERP ، برنامه ریزی تولید . برنامه ریزی عملیات و زمان سنجی ،زمان سنجی . چالش زمان سنجی ، اهمیت تولید مبتنی بر PPC ، عوامل موثر در برنامه ریزی تولید ، TQM چیست ، EFQM چیست ، 6 سیگما

پیمایش به بالا