پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت QMC

پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت QMC

پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت QMC

پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت QMC

 

سیستم‌های مدیریت کیفیت QMS به مجموعه‌ای از فرآیندهای کسب و کار گفته می‌شود که با هدف برآورده کردن نیازها و افزایش رضایت مشتریان، به صورت منظم انجام می‌شوند. این سیستم‌ها با هدف و جهت استراتژیک سازمان هم‌خوانی دارند و در استاندارد ISO 9001:2015 تعریف شده‌اند. سیستم‌های مدیریت کیفیت شامل اهداف و خواسته‌های کیفی، سیاست‌ها، فرآیندها، داده‌ها، منابع و اسناد لازم برای پیاده‌سازی و حفظ کیفیت در سازمان هستند.

مثال کاربردی QMS

ISO 9001:2015 یک استاندارد بین‌المللی است که الزامات مورد نیاز برای پیاده‌سازی یک QMS را مشخص می‌کند. این استاندارد توسط ISO (سازمان بین‌المللی استاندارد) تدوین شده و توسط شخص ثالث تأیید می‌شود. ISO 9001:2015 به سازمان‌ها کمک می‌کند تا فرآیندهای خود را بهبود بخشند، خطاها را کاهش دهند، هزینه‌ها را کنترل کنند و به نظارت بر عملکرد خود اضافه کنند.

ISO 9001:2015 شامل هفت اصل مدیریت کیفیت است:

– تمرکز بر مشتری
– رهبری
– درگیر شدن افراد
– روش فرآیند
– بهبود
– تصمیم‌گیری بر اساس شواهد
– مدیریت روابط

این اصول به سازمان‌ها کمک می‌کنند تا با در نظر گرفتن نقش ذینفعان خود، به اهداف خود برسند.

 

به طور کلی، سیستم‌های مدیریت کیفیت باعث بهبود عملکرد سازمان در جنبه‌های زیر می‌شوند:

– برآورده کردن نیازهای مشتریان و افزایش اعتماد آن‌ها به سازمان
– برآورده کردن نیازهای قانونی و تنظیمات مربوط به محصولات و خدمات
– بهینه‌سازی هزینه‌ها و منابع با جلوگیری از خطاها و ضایعات
– تعریف، بهبود و کنترل فرآیندها
– شناسایی و رفع نقص‌ها و پیشگیری از تکرار آن‌ها
– تشویق و مشارکت کارکنان
– تعیین جهت‌گیری استراتژیک سازمان

برای پیاده‌سازی یک سیستم مدیریت کیفیت، سازمان باید عناصر زیر را در نظر بگیرد:

  •  روش فرآیند : به این معنا که فعالیت‌های سازمان را به صورت چرخه‌ای از فرآیندهای وابسته به چشم انداز دید، برنامه ريزي، اجراء، كنترل و بهبود تقسيم كند.
  •  روش PDCA : به این معنا که هر فرآیند را با چار گام Plan (برنامه ريزي)، Do (انجام)، Check (بررسي) و Act (عمل) پيگيري كند.
  •  روش ريسك بيس : به این معنا که ريسك‌ها و فرصت‌های موجود در هر فرآیند را شناسایی، ارزیابی و کنترل کند.
  •  روش مشتري محور: به این معنا که نیازها و انتظارات مشتریان را در اولویت قرار دهد و با آن‌ها ارتباط برقرار کند.

برای نمونه، یک سازمان که خدمات حسابداری ارائه می‌دهد، می‌تواند یک سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد ISO 9001:2015 را به شرح زیر طراحی و اجرا کند:

– روش فرآیند : فعالیت‌های سازمان را به چهار فرآیند اصلی تقسيم كند: بازاريابي و فروش، انجام خدمات حسابداري، پشتيباني مشتري و بهبود مستمر. هر فرآیند را به زیرفرآیندهای مختلف شکسته و وظایف، مسئولیت‌ها، منابع، خروجی‌ها و شاخص‌های کلیدی عملکرد (KPI) را برای آن‌ها تعیین کند.
– روش PDCA : برای هر فرآیند و زیرفرآیند، چار گام Plan، Do، Check و Act را اجرا کند. برای مثال، برای فرآیند بازاريابي و فروش، می‌تواند به شکل زیر عمل کند:
– Plan: بازار هدف، نیازهای مشتریان، رقبا، استراتژی‌ها و بودجه بازاريابي را تحليل و برنامه ريزي كند.
– Do: فعاليت‌های بازاريابي را انجام دهد. برای مثال، تبليغات در رسانه‌های مختلف، حضور در نمایشگاه‌ها و سمینارها، ارسال پيشنهادات به مشتريان پتانسيل و غيره.
– Check: نتایج فعاليت‌های بازاريابي را اندازه گيري و ارزيابي كند. برای مثال، تعداد بازديدها، تعداد درخواست‌های خدمات، تعداد قراردادهای منعقده، درآمدهای حاصل از فروش و غيره.
– Act: عملكرد فعاليت‌های بازاريابي را بهبود بخشید. برای مثال، نقطه قوت‌ها را تقويت كنید، نقطه ضعف‌ها را رفع كنید، فرصت‌های جديدي را پیدا كنید و تهديدهای احتمالي را جلوگيري كنید.
– روش ريسك بيس : برای هر فرآیند و زیرفرآیند، ريسك‌ها و فرصت‌های موجود را شناسایی، اولویت بندي می کند و بر اساس ریسک و اولویت ها تصمیم گیری انجام می شود.

 

موارد مرتبط:

خانهMicrosoft Dynamic ، ERP ، برنامه ریزی تولید . برنامه ریزی عملیات و زمان سنجی ،زمان سنجی . چالش زمان سنجی ، اهمیت تولید مبتنی بر PPC ، عوامل موثر در برنامه ریزی تولید ، TQM چیست ، EFQM چیست ، 6 سیگما

پیمایش به بالا