نمونه برداری تصادفی سیستماتیک

نمونه برداری تصادفی سیستماتیک

نمونه برداری تصادفی سیستماتیک

نمونه برداری تصادفی سیستماتیک

این نوع از نمونه برداری یک روش نمونه برداری است که در آن از یک فهرست جامع از اعضای جامعه، با یک فاصله ثابت، نمونه هایی انتخاب می شوند. این روش در مواردی که جامعه دارای الگو یا روند خاصی نباشد، مناسب است. برای مثال، اگر بخواهیم از 1000 دانش آموز یک مدرسه، 100 نفر را به عنوان نمونه انتخاب کنیم، می توانیم با استفاده از این روش نمونه برداری، ابتدا یک عدد تصادفی بین 1 تا 10 را انتخاب کنیم و سپس هر دهمین دانش آموز را به عنوان نمونه در نظر بگیریم.

نمونه برداری تصادفی سیستماتیک دارای مزایا و معایب خاص خود است. برخی از مزایای آن عبارتند از:

  •  سادگی و راحتی اجرای آن
  •  کاهش هزینه و زمان نسبت به نمونه برداری تصادفی ساده
  •  دقت بالاتر در تخمین پارامترهای جامعه

برخی از معایب آن عبارتند از:

  •  نیاز به دسترسی به فهرست کامل و مرتب شده از جامعه
  •  خطر وجود الگو یا روند در جامعه که با فاصله نمونه برداری همسان باشد
  •  عدم قابلیت تعمیم پذیری به زیر گروه های جامعه

با توجه به مزایا و معایب فوق، نمونه برداری تصادفی سیستماتیک یک روش مناسب برای بررسی جامعه های گسترده و همگن است که دارای الگو یا روند خاص نباشند. این روش در حوزه های مختلف علمی و پژوهشی کاربرد دارد. برای مثال، در پژوهش های بازار، محصولات، خدمات، رفتار مصرف کننده، سلامت، آموزش و … می توان از این روش استفاده کرد.

 

موارد مرتبط:

خانهMicrosoft Dynamic ، ERP ، برنامه ریزی تولید . برنامه ریزی عملیات و زمان سنجی ،زمان سنجی . چالش زمان سنجی ، اهمیت تولید مبتنی بر PPC ، عوامل موثر در برنامه ریزی تولید ، TQM چیست ، EFQM چیست ; کنترل کیفیت آماری

پیمایش به بالا