نمونه برداری تصادفی

نمونه برداری تصادفی

"</p

نمونه برداری تصادفی

 

این نوع نمونه برداری یکی از روش های نمونه گیری آماری است که در آن هر عضو جامعه آماری شانس مساوی برای انتخاب شدن در نمونه دارد. این روش به ما این امکان را می دهد که با بررسی یک نمونه کوچک، به نتایج قابل اعتماد و قابل تعمیم برای جامعه بزرگتر برسیم. در این مقاله، ما به تعریف، کاربرد و مثال های نمونه برداری تصادفی می پردازیم.

 

تعریف نمونه برداری تصادفی

 

نمونه برداری تصادفی یک فرآیند است که در آن از یک جامعه آماری، گروهی از افراد یا اشیا را به صورت تصادفی انتخاب می کنیم. در این روش، هر عضو جامعه دارای شانس مشخص و مثبت برای حضور در نمونه است. برای مثال، فرض کنید ما می خواهیم نظر 1000 دانشجو از 10000 دانشجو درباره یک مسئله را بپرسیم. چگونه می توانیم 1000 دانشجو را به صورت تصادفی انتخاب کنیم؟

– یک روش ساده این است که به هر دانشجو یک شماره بدهیم و سپس با استفاده از چرخ قرعه کشی، شماره های مورد نظر را بکشیم.
– روش دیگر این است که به هر دانشجو یک کارت با شماره بدهیم و سپس با استفاده از جعبه قرعه کشی، کارت های مورد نظر را بکشیم.
– روش سوم این است که با استفاده از گوشی های هوشمند، به هر دانشجو یک کد تصادفی بدهیم و سپس با استفاده از گروه های پخش شده در شبکه های اجتماعی، کد های مورد نظر را بکشیم.

 

کاربرد نمونه برداری تصادفی

 

نمونه برداری تصادفی در زمینه های مختلف علم و پژوهش کاربرد دارد. بعضی از کاربردهای آن عبارتند از:

  •  در آزمایشات علمی، نمونه برداری تصادفی به ما کمک می کند تا با حذف عامل های خارج از کنترل، نتایج قابل تکرار و قابل تحلیل داشته باشیم.
  •  در پژوهش های اجتماعی، نمونه برداری به ما کمک می کند تا با انتخاب نمونه ای نماینده از جامعه، نظرات، رفتارها و ویژگی های جامعه را بررسی کنیم.
  •  در برنامه ریزی و تصمیم گیری، نمونه برداری  به ما کمک می کند تا با انتخاب نمونه ای معتبر از داده ها، روند ها، الگوها و پیش بینی های مورد نظر را شناسایی کنیم.

 

مثال

 

برای درک بهتر نمونه برداری ، به چند مثال ساده نگاه کنید.

– فرض کنید ما می خواهیم بدانیم که چه درصد از دانش آموزان یک مدرسه دارای وزن بالاتر از حد طبیعی هستند. برای این کار، ما می توانیم 100 دانش آموز را به صورت تصادفی از 1000 دانش آموز مدرسه انتخاب کنیم و وزن آن ها را اندازه گیری کنیم. سپس با استفاده از فرمول زیر، درصد دانش آموزان چاق را محاسبه کنیم.

{درصد دانش آموزان چاق} = {تعداد دانش آموزان چاق در نمونه}{تعداد دانش آموزان در نمونه}

– فرض کنید ما می خواهیم بدانیم که چه درصد از شهروندان یک شهر با سطح آلودگی هوای آن راضی هستند. برای این کار، ما می توانیم 500 شهروند را به صورت تصادفی از 50000 شهروند شهر انتخاب کنیم و به آن ها پرسش نامه ای درباره رضایت خود از آلودگی هوا بدهیم. سپس با استفاده از فرمول زیر، درصد شهروندان راضی را محاسبه کنیم.

{درصد شهروندان راضی} = {تعداد شهروندان راضی در نمونه}\{تعداد شهروندان در نمونه}

 

موارد مرتبط:

خانهMicrosoft Dynamic ، ERP ، برنامه ریزی تولید . برنامه ریزی عملیات و زمان سنجی ،زمان سنجی . چالش زمان سنجی ، اهمیت تولید مبتنی بر PPC ، عوامل موثر در برنامه ریزی تولید ، TQM چیست ، EFQM چیست ; کنترل کیفیت آماری

پیمایش به بالا