تفاوت OPC و FPC

FPC چیست؟

تفاوت OPC و FPC

 

تفاوت OPC و FPC

نمودار FPC یا نمودار فرایند جریان یک ابزار تجزیه و تحلیل فرایندهای تولید است که چگونگی جریان مواد، اطلاعات و انرژی را در یک فرایند نشان می دهد. در این نمودار، هر رویداد یا فعالیت دارای یک نماد خاص است که عبارتند از: عملیات، بازرسی، حمل و نقل، تأخیر و انبار. هر نماد با خطوط جریان به یکدیگر متصل می شوند و مشخصات زمان، مسافت، هزینه و غیره را برای هر فعالیت ثبت می کنند. نمودار FPC به شناسایی فعالیت های غیرضروری، ناکارآمد و هدر رفت منابع در یک فرایند کمک می کند و راهکارهای بهبود و بهینه سازی را پیشنهاد می دهد.

نمودار OPC یا نمودار فرایند عملیات یک نوع ساده تر از نمودار FPC است که تنها فعالیت های اصلی (عملیات و بازرسی) را در یک فرایند نشان می دهد. در این نمودار، ترتیب وقوع فعالیت ها بصورت عمودی ثبت می شوند، صرف نظر از اینکه کجا و چگونه انجام می شوند. نمودار OPC چشم انداز کلی از سامانه عملیات درگیر در تولید یک محصول را ارائه می دهد و بستر مناسبی برای تجزیه و تحلیل های بعدی است.

پس از تفاوت های بین نمودار FPC و OPC، باید بگوئیم که هر دو نمودار دارای مزایای خود هستند. نمودار FPC جزئیات بیشتر و دقیق تری را در مورد فرایندها ارائه می دهد و قابل استفاده برای سطح جزئیات بالاتر است. نمودار OPC ساده تر و کاربردی تر است و قابل استفاده برای سطح جزئیات پایین تر است. هر دو نمودار می توانند به درک بهتر فرایندها، شناسایی زمینه های بهبود، کاهش هزینه ها و افزایش کارایی و اثربخشی کمک کنند.

نمونه از طراحی FPC

fpc

نمونه از طراحی OPC

موارد مرتبط:

خانه ، Microsoft Dynamic ، ERP ، برنامه ریزی تولید ، برنامه ریزی عملیات و زمان سنجی ،زمان سنجی ، چالش زمان سنجی ,OPC، FPC

پیمایش به بالا